Kako v sredo z vodo in elektriko

Kako v sredo z vodo in elektriko

-
0 191

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, kateri se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, da je zaradi izdatnejših padavin prišlo do povečane motnosti vodnega vira, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 23.11.2016 od 8:00 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI OTOVCU.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 23.11.2016 od 8.00 do 14.00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE, TP POTOKI in TP ROŽNI DOL.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 23.11.2016 od 8:00 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO, TP PODLISEC, TP VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU 1995.