Kdo bo županoval, kdo v drugi krog in izidi

Kdo bo županoval, kdo v drugi krog in izidi

-
0 5414

Volišča so se zaprla. Volivke in volivci smo se odločali o novih županih, občinskih svetnikih ter ponekod tudi članih svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti za prihodnje štiriletno obdobje. Začelo se je preštevanje glasovnic.

V Mestni občini Novo mesto je prepričljivo slavil dosedanji župan Gregor Macedoni. Prav tako v Straži ostaja župan Dušan Krštinc, v občini Mokronog Trebelno Anton Maver, v Kostanjevici na Krki Ladko Petretič, v Škocjanu Jože Kapler, na Mirni Dušan Skerbiš, v Semiču Polona Kambič, v Mirni Peči Andrej Kastelic, v Trebnjem Alojzij Kastelic, v Metliki Darko Zevnik.

V Žužemberku bo 2. decembra drugi krog, v katerem se bosta pomerila dosedanji župan Škufca in protikandidat Papež. Drugi krog bo tudi v Šentrupertu, kjer se bosta pomerila dosedanji župan Gole in protikandidat Kostelec. Tudi v Šentjerneju bo drugi krog. Pomerila se bosta Luzar in Hudoklin in v Dolenjskih Toplicah, kjer bosta v drugo prepričevala Muhič in Vovk. Še v enih Toplicah bodo šli 2. decembra na volišča. V Šmarjeških Toplicah se bosta pomerila Krnčeva in Hribar. Drugi krog bo tudi v Črnomlju, kjer se bosta pomerila novinca. Dosedanji županji se ni uspelo uvrstiti v drugi krog.

Lahko pa preverite tudi izide volitev v MO NM v četrtne skupnosti, krajevne skupnosti, vaške skupnosti na povezavi TUKAJ.

NEURADNI IZIDI VOLITEV ZA ŽUPANA:

MO NOVO MESTO: Gregor Macedoni 65,39 %, Jože Kobe 14,79 %, Alenka Muhič 13,29 %, Rok Mežnar 6,53 %(preštetih 97,15 %)

STRAŽA: Dušan Krštinc 52,26 %, Samo Jakljič 37,95 %, Franc Plut 9,80 % (PREŠTETI VSI GLASOVI)

MOKRONOG TREBELNO: Anton Maver 73,96 %, Uroš Pikl 26,04 % (PREŠTETI VSI GLASOVI)

ŽUŽEMBERK: Jože Papež 46,64 %, Franc Škufca 40,96 %, Darko Pucelj 12,40 % (PREŠTETI VSI GLASOVI IN DRUGI KROG)

DOLENJSKE TOPLICE: Franc Vovk 48,39 %, Jože Muhič 37,49 % (PREŠTETI VSI GLASOVI IN DRUGI KROG)

KOSTANJEVICA NA KRKI: Ladko Petretič 53,39 %, Andrej Božič 14,90 % (PREŠTETI VSI GLASOVI)

ŠENTRUPERT: Andrej Martin Kostelec 37,00 %, Rupert Gole 32,23 %, Nataša Hribar 30,76 % (PREŠTETI VSI GLASOVI IN DRUGI KROG)

ŠMARJEŠKE TOPLICE: Marjan Hribar 45,87 %, Bernardka Krnc 44,56 % (PREŠTETI VSI GLASOVI IN DRUGI KROG)

MIRNA: Dušan Skerbiš 88,97 %, Dražen Šmuc 11,03 % (preštetih 99,92 %)

ŠKOCJAN: Jože Kapler 81,98 %, Franc Kocjan 18,02 % (preštetih 99,79%)

SEMIČ: Polona Kambič 51,69 %, Sonja Klemenc Križan 48,31 % (PREŠTETI VSI GLASOVI)

ČRNOMELJ: Andrej Kavšek 44,22 %, Maja Kocjan 24,94 % (PREŠTETI VSI GLASOVI IN DRUGI KROG)

ŠENTJERNEJ: Radko Luzar 45,18 %,  Franc Hudoklin 26,38 % (preštetih 99,95 %)

MIRNA PEČ: Andrej Kastelic 73,91 %, Zvonko Lah 26,09 % (PREŠTETI VSI GLASOVI)

TREBNJE:  Alojzij Kastelic 51,00 %, Leon Lobe 21,07 % (preštetih 92,23 %)

METLIKA: Darko Zevnik 63,28 %, Renata Brunskole 36,72 % (PREŠTETI VSI GLASOVI)