Kje brez elektrike in vode

Kje brez elektrike in vode

-
0 311

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes, 18. 10. 2016, od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORICA.
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes, 18. 10. 2016 od 8:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE.
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes, 18. 10. 2016, od 10:00 do 13:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL, tokokrog Železniška postaja.

Vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice obveščamo, da je voda iz
javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati. Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!