Kje v četrtek brez elektrike

Kje v četrtek brez elektrike

-
0 70

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v četrtek dne 7.6.2018:

od 7.30 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI;
od 8.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA GORA 2002, TP GABERNIK, TP VODOVODNO ČRPALIŠČE ZAGRAD, TP ZAGRADŠKA GORA, TP ZAGRAD, TP KLENOVIK , TP VEL. POLJANE, TP BREZNIK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek dne 7.6.2018 od 7.30 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH na izvodu GOBNIK DESNO.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje:

Šentrupert vas izvod PS POŠTAJE v četrtek, 7. junija med 8.00 in 12.00;
Jesenice Mokronog, Gora v Vrheh, Mali Cirnik, Hrastno, Veliki Cirnik, Vinji vrh Kal, Lontovž in Svinjska vas v četrtek, 7. junija med 8.00 in 11.00;
Škovec in Škovec dolina v četrtek, 7. junija med 13.30 in 14.30.