Kje v četrtek brez elektrike

Kje v četrtek brez elektrike

-
0 85

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 9. 8. 2018:

– od 7.30 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽ;

– od 7.30 do 8.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA na izvodu 2. PROTI GRČ VRHU-DOLINA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v četrtek dne 9. 8. 2018 od 8.00 do 13.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAUNOVIČI, TP ŽUNIČI, TP MILIČI.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce, da bo v četrtek 9. 8. 2018 od 8.15 do 14.15, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz SELSKA GORA.