Kje v petek brez elektrike?

Kje v petek brez elektrike?

-
0 533

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v petek 26. 8. 2016 od 7.30 do 14.00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG, TP MIHOVO, TP GOR. IVAN DOL.
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v petek 26. 8. 2016 od 7.00 do 14.00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC med 7.00 in 7.30, TP GRIVEC med 7.45 in 8.15, TP ŠENTJURIJ med 8.30 in 9.00, TP KAMENJE med 9.30 in 10.00, TP HMELJČIČ, TP GLOBOŠKA GORA, TP CEROVEC PRI TREBELNEM ter TP BREZJE PRI TREBELNEM med 11.00 in 14.00.
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek 26. 8. 2016 od 8.00 do 11.00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, tokokrog Križan.
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 26. 8. 2016:

– od 8.00 do 9.00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 1;

– od 12.00 do 14.00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Sobenja vas izvod Globočice med 8. in 10. uro in Obrežje Kalin izvod Slovenska vas P.Z. med 11. in 13. uro.