Kje v petek brez vode in elektrike

Kje v petek brez vode in elektrike

-
0 357

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode v naselju Postaja v občini Mirna Peč, da bo zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju, motena oskrba pitne vode v petek 27. 10. 2017, predvidoma od 8.00 do 15.00 ure.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih Mali Obrež, Podvinje, Kapele, Rakovec, Vrhje, Jereslavec, Slogonsko in Župelevec, (oskrbovan iz brežiškega vodovodnega sistema), da je potrebno vodo zaradi mikrobiološke neskladnosti, kot posledico nujnih vzdrževalnih del na vodovodu, od 26. 10. 2017 pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Hom vas v petek, 27. oktobra med 8.00 in 12.00 ter na območju transformatorske postaje JELŠEVEC izvod STRMICA v petek, 27. oktobra med 11.00 in 12.00.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek dne 27.10.2017 od 10.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Nad progo.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 27. 10. 2017:

od 8.00 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD;
od 8.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU;
od 8.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v petek dne 27.10.2017:

od 8.00 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;
od 9.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v petek dne 27.10.2017 od 9.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO na izvodu DOLENJE KARTELJEVO.