Kje v ponedeljek brez elektrike

Kje v ponedeljek brez elektrike

-
0 157

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 13. 3. 2017:

od 8.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA;
od 11.00 do 13.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS;
od 11.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIKAVA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 13. 3. 2017 od 8.00 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TPDOL. VAS PRI ČRNOMLJU na izvodu Dolenja vas smer Sever.
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 13. 3. 2017 od 8.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER in TP MALINE.

 

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 13. 3. 2017 od 8.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSTROG 1983.