Kje v sredo brez elektrike

Kje v sredo brez elektrike

-
0 106

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 21. 2. 2018:

– od 8.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA;

– od 10.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMUK in TP VRTAČA 2.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje MOKRONOG ŠOLA izvod POD ŽALOSTNO GORO v sredo, 21. februarja med 8.00 in 10.00.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje MIRNA BLOKI izvod BLOK 1 v sredo, 21. februarja med 8.00 in 10.00.