Kje v sredo brez elektrike

Kje v sredo brez elektrike

-
0 181

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 18. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 18. 10. 2017:

– od 8:00 do 9:30 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH 2;

– od 10.30 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UDOVIČ, TP POPOVIČ, TP GOR. VRH, TP DOL. VRH 1997, TP SVETINJE, TP ŠMAVER, TP RDEČI KAL;

– od 12:30 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CURICA 1995, TP DOLENJA DOBRAVA 1995, TP LUKOVEK 1971, TP RIHPOVEC 1980.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 18. 10. 2017 od 10:00 do 12:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Zidanice.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Gora v Vrheh in Mali Cirnik v sredo, 18. oktobra med 8:00 in 14:30 uro.