Kmetice praznujejo

Kmetice praznujejo

-
0 210

Organizacija združenih narodov je 15. oktober razglasila za Svetovni dan kmetic. Na zasedanju v Pekingu so sprejeli tudi posebno izjavo in si v njej zastavili visoke cilje za izboljšanje položaja kmečkih žensk po vsem svetu in sicer: zmanjšati revščino med ženskami, zmanjšati nasilje nad ženskami, izboljšati izobrazbeno raven žensk na podeželju ter zmanjšati njihovo ekonomsko in politično neenakopravnost.

Praznovanju se pridružujejo tudi slovenske kmetice, ki se množično udeležijo slovesnosti, ki jo v počastitev tega dne pripravi krovna organizacija slovenskih kmečkih žena in deklet Zveza kmetic Slovenije. Vrhunec praznovanja je razglasitev kmetice leta, ki bo letos v četrtek, 20. okrobra, ob 18. uri v Delavsko-kulturnem domu v Zagorju ob Savi. Aktualna kmetica leta 2016 je Jelka Krivec iz Šentjurija v občini Mirna Peč. Jelka je članica Društvo podeželskih žena Mirna Peč.