Kobetov projekt zmagovalen

Kobetov projekt zmagovalen

-
0 484

Projekt Mestne občine Novo mesto »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – hidravlične izboljšave kanalizacije in centralna čistilna naprava v Novem mestu« je absolutni zmagovalec glasovanja v sklopu kampanje EU projekt, moj projekt tako v statistični regiji jugovzhodne Slovenije, kot tudi na nivoju celotne države, saj je prejel največ glasov med vsemi prijavljenimi projekti v kampanji – 12.510 glasov.

Skupna vrednost projekta je znašala 17.536.221,06 EUR z DDV, od tega je EU prispevala 8.306.005,63 EUR, Republika Slovenija 1.465.766,23 EUR, Mestna občina Novo mesto pa 7.764.449,20 EUR. Prva faza je obsegala izgradnjo Centralne čistilne naprave Novo mesto z dodatno obdelavo blata, druga faza pa gradnjo primarnih kanalov, črpališč in zadrževalnih bazenov na različnih lokacijah po Mestni občini Novo mesto.

Rezultate glasovanja je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo v torek, 9. maja, zmagovalni projekti po dvanajstih statističnih regijah pa se bodo 9. in 10. junija 2017 predstavili na dnevih odprtih vrat EU projekt, moj projekt. Izvedbo projekta je koordinirala ekipa Mestne občine Novo mesto pod vodstvom vodje Urada za gospodarske javne službe Jožeta Kobeta. Uspešen projekt iz prejšnje evropske kohezijske politike Mestna občina Novo mesto nadgrajuje s celovitim pristopom pri prenovi komunalne infrastrukture v naši občini, pri kateri je bilo v preteklosti veliko zamujenih priložnosti.

Jože Kobe, se je kot vodja projekta in kot prijavitelj projekta na kampanjo “EU projekt, moj projekt”, vsem zahvali za oddane glasove, s katerimi ste dali podporo in priznanje projektu, da je postal naj projekt tako v jugovzhodni Sloveniji, kot tudi v Republiki Sloveniji.

Osnovni podatki o projektu:

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – faza projekta: “Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu” vključuje:
1. Izgradnjo Centralne čistilne naprave Novo mesto z dodatno obdelavo blata
2. Hidravlične izboljšave kanalizacijskega omrežja v Novem mestu  in zajema naslednje projekte:
2.1. Primarni kanal Ločna
2.2. Primarni  kanal Kandija
2.3. Črpališče Bršljin
2.4. Zadrževalni bazen Šmihel (ZBDV 18)
2.5. Zadrževalni  bazen 18 Težka voda
2.6. Črpališče Kandija
2.7. Zadrževalni bazen 21(28) Gotna vas
2.8. Zadrževalni bazen 16-17 v Šmihelu
2.9. Zadrževalni bazen 3 Mestne Njive.