Koliko kaže vaš termometer v službi?

Koliko kaže vaš termometer v službi?

-
7 967

V redakcijo smo že prejeli nekaj sporočil, da v teh vročih poletnih dneh nekateri delajo v neznosnih razmerah. Čeprav se ta zgodba ponavlja iz leta v leto, pa se vseeno ponekod ne spremeni nič na bolje, v korist delavcev.

Bralec nas je opozoril na enega izmed hotelov na Dolenjskem, ki premore več zvezdic. Opozoril je na recepcijo in lokalo v istem prostoru ter teraso, ki je v teh dneh ena sama savna. Ob tem je še opozoril, da prepoteni delavci niso najboljša dobrodošlica gostom. Omenil je še lokal pri bazenu, kjer termometer kaže 35 – 40 stopinj Celzija. ‘Verjetno ne rabim omenjat prepotene delavke? Lokal je prav tako cel v steklu in brez klime. Halo? Brez klime, v hotelu z 4* ??,’ je še zapisal bralec.

Drugi bralec pa je pohvalil delavce cestnega podjetja, ki te vroče dni delajo na obnovi Šmihelskega mosta v Novem mestu.

Kako pa je na Vašem delovnem mestu. Ste zadovoljni oz. se v tej vročini lahko delate? Pošljite Vaše izkušnje na novice@dolenjskanews.com.

V vročini mora delodajalec zagotoviti temperaturno ugodje na delovnem mestu in sprejemati potrebne ukrepe. Maksimalno in minimalno temperaturo na delovnem mestu ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu, točne vrednosti temperature pa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. 

Maksimalna temperatura na delovnem mestu ne sme presegati +28 stopinj Celzija

Maksimalna temperatura zraka v delovnem prostoru ne sme presegati +28  stopinj Celzija. Izjema so lahko »vroči delovni prostori« , kjer temperatura zraka lahko preseže +28 stopinj Celzija, delodajalec pa mora v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C.

V primeru, da gre le za začasno preseganje teh vrednosti (v poletnih mesecih), mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje, ter v zvezi s tem sprejemati določene ukrepe, kot so: prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela, prekinitev delovnega procesa.

Za gradbišča Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti določa normalno delo do +45 °C.