Komunala Brežice najbolj družbeno odgovorno podjetje v Sloveniji

Komunala Brežice najbolj družbeno odgovorno podjetje v Sloveniji

-
0 74

»V podjetju se zavedamo ranljivosti okolja in minljivosti naravnih
dragocenosti, zato spodbujamo zaposlene, poslovne partnerje, občane
in najmlajše k smotrni porabi naravnih virov in zanesljivemu ločevanju
odpadkov. V podjetju pa ne skrbimo samo za uspešne poslovne
rezultate, temveč si prizadevamo ustvarjati motivacijsko delovno okolje
za zaposlene. Zanje pripravljamo najrazličnejša formalna in neformalna
izobraževanja in jim tako omogočamo nenehen razvoj. Letos smo delo z
zaposlenimi tudi sistemizirali in pričeli v podjetje vpeljevati Celostni
sistem modela inovacij 3×12,« poudarja Aleksander Zupančič, direktor
Javnega podjetja Komunala Brežice.

Za takšno družbeno odgovorno delo sta bili podjetju, ki deluje
komaj pet let, v Mariboru izročeni kar dve nagradi – nagrada za
strateško celovitost pravne osebe HORUS 2017 in priznanje Press.

Častni pokrovitelj nagrade, ki jo letos podeljujejo že devetič, je dr. Miro
Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije. Nagrado podeljujejo IRDO
– Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo
za odnose z javnostmi v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji,
zlasti z Ameriško gospodarsko zbornico, CNVOS – Zavod Center za
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za
marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Slovensko združenje
ZN za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost,
Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije,
Združenje Manager. Projekt sofinancirata Urad Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu ter Urad RS za mladino.

Strokovna komisija je že deveto leto zapored ocenjevala družbeno
odgovorno delovanje podjetij, prijavljenih na razpis. Že tretje leto zapored
so za sledenje etičnim in moralnim načelom nagradili tudi brežiško
komunalo. »Veseli nas, da je komisija med drugim prepoznala naš trud
tudi na področju etičnega poslovanja in čvrstih moralnih načel, kjer je še
posebej izpostavila protikorupcijska pravila, ki po njihovih ocenah sledijo

vsem najnovejšim trendom,« je poudaril Zupančič. Letos je prvič podjetje
zmagalo in prejelo nagrado tudi za strateško celovitost pravne osebe v
kategoriji majhnih podjetij, kar je po besedah Zupančiča odlična
spodbuda za njihovo nadaljnje delo: »V podjetju si prizadevamo za
izgradnjo dobrih medsebojnih odnosov z uporabniki, s ciljem
zadovoljnega uporabnika. Na leto izvedemo več kot 30 projektov, s
katerimi ljudi v naši občini ozaveščamo o družbeno odgovornem
ravnanju do okolja.« Njihove odmevne projekte, med katerimi so projekt
brezplačne menjave uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«, projekt za
ozaveščanje o pravilnem odlaganju odpadnega jedilnega olja »Za čisto
okolje vozim na jedilno olje«, »Plastična vrečka si ne zasluži všečka«,
»Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«, projekt za manj zavržene hrane
»Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!« in »Kdor ločuje, privarčuje«.

Z inovativnimi in učinkovitimi pristopi k ozaveščanju uporabnikov ter z
dodatnimi odvozi odpadne embalaže so v petih letih dosegli zavidljive
rezultate: za 97 odstotkov manj odloženih odpadkov, 83,4 odstotkov več
ločeno zbranih odpadkov in 1200 odstotkov več zbranega
biorazgradljivega kuhinjskega in zelenega vrtnega odpada.

Javno podjetje Komunala Brežice upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri
kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno
zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne
večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Osnovno poslanstvo podjetja je
ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter
omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.