Največja polletna prodaja Krke

Največja polletna prodaja Krke

-
9 851

Skupina Krka je v prvem polletju 2017 dosegla prodajo v višini 655 milijonov EUR, kar je 8,5 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 91,7 milijona EUR čistega dobička oz. 31 % več kot v primerljivem obdobju. To je bila največja polletna prodaja v zgodovini Krke. Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 612,1 milijona EUR, kar je dobrih 93 % prodaje.

Najuspešnejša prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa z 214 milijoni EUR in 32,7-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na primerljivo lansko obdobje smo v tej regiji dosegli največjo absolutno rast prodaje (za 38,4 milijona EUR) in največjo relativno rast prodaje (za 22 %). Regija Srednja Evropa je bila s 154,4 milijona EUR in 23,6-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka druga. Dosegli smo 9-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Sledila je regija Zahodna Evropa s 143,2 milijona EUR prodaje in 21,9-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na enako lansko obdobje je prodaja padla za 5 %, v drugem četrtletju pa je presegla prodajo v lanskem drugem četrtletju.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 79,8 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 12,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka. V Sloveniji smo dosegli 43 milijonov EUR prodaje oz. 6,5-odstotni delež v skupni prodaji. Rast prihodkov od prodaje je bila 4-odstotna. Z 9,1-odstotnim tržnim deležem smo ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 20,7 milijona EUR izdelkov (12-odstotna rast), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Največ smo prodali v Iranu, Republiki Južni Afriki in Vietnamu.

Rast prodaje zdravil na recept in brez recepta
Skupina Krka je prodala za 548,2 milijona EUR zdravil na recept, kar je 10 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 83,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 8 %, smo ustvarili 54,2 milijona EUR (8,3-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 6-odstotnem padcu prodali za 35 milijonov EUR (5,3-odstotni delež). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 16,5 milijona EUR, kar je 7 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,5-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 1,1 milijona EUR (0,2-odstotni delež).

V prvem polletju smo registrirali 9 novih izdelkov v 17 farmacevtskih oblikah in jakostih, kar je več kot v primerljivem lanskem obdobju. Za 75 izdelkov smo na različnih trgih na novo pridobili 272 registracij.

Za naložbe smo v skupini Krka v tem obdobju namenili 52,6 milijona EUR. Za celotno leto 2017 smo predvideli naložbe v višini dobrih 120 milijonov EUR. V tem znesku niso zajeti morebitni prevzemi.

Konec prvega polletja je bilo v skupini Krka zaposlenih 10.842 ljudi, 54 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 56 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Prek agencij je bilo konec junija v Krki zaposlenih 1346 ljudi, kar je 132 več kot konec leta 2016.

 • in pol bi oni odpustil direktorja in se pol uprave zravn.. samo da se krade..

  • Politika ima ze svoje mucke zraven… 🙁

 • Ja nic se ne ulaga in razvija… Edina firma k vsako leto vsaj 300 novih ljudi zaposli.To so pa pozabil povedat…

 • Še ena ekološka katastrofa ki usak dan zastruplja novomeško kotlino in reko krko…in ja le kam so odvažali odpadno embalažo….iz katerih useh nevarnih spojin proizvajajo tako imenovana “zdravila”

  Da mi dajo 10000€ plače na teden nebi uzel službe v KRKI.

  • Bi bi sprejeli brez skrbi…. Bodimo veseli, da v SLO obstaja firma, ki uspesno posluje in redno placuje svoje delavce.

  • Juhuhu…samo poglej koliko neobdelanih površin je v slo in tega neznamo tržiti…krka je popolnoma nepotrebna smrdljiva tovarna…hvala ker podpiraš to nesnago…

 • Banda bi tudi Krko unicila.

 • Peter Zalokar