Krkino prvo četrtletje 2016

Krkino prvo četrtletje 2016

-
0 466

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2016 dosegla prodajo v višini 300,9 milijona EUR (4-odstotna rast) in ustvarila 40,2 milijona EUR čistega dobička. Družba Krka je dosegla prodajo v višini 263,4 milijona
EUR in ustvarila 32,8 milijona EUR čistega dobička. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2016 je na včerajšnji redni seji  obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Skupina Krka je v prvih treh mesecih letos sicer uspela za štiri odstotke povečati prihodke od prodaje, vendar pa je čisti dobiček upadel za več kot četrtino.

Čisti dobiček prvega četrtletja znaša 40,1 milijonov evrov, kar je 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Padec je nastal v finančnem delu poslovanja, kjer je imel dolenjski farmacevt v prvih treh mesecih letos kar 35,8 milijonov evrov finančnih odhodkov.

Tekoče poslovanje je bistveno boljše kot lani. Tako je skupina v prvih treh mesecih ustvarila 50,4 milijonov evrov dobička iz poslovanja, kar je 17 odstotkov več kot v prvih treh mesecih lani.

Pri tem so se prihodki skupine povečali za štiri odstotke in dosegli 300,9 milijonov evrov. Največja prodajna regija Krke je znova vzhodna Evropa kjer je v prvih treh mesecih prodala za 80,1 milijonov evrov izdelkov, kar pa je dva odstotka manj kot v istem obdobju lani. Skoraj enako prodajo so dosegli tudi v Zahodni Evropi, kar pa je tri odstotni medletni upad. Boljši prodajni rezultat je posledica rasti na Balkanu, kjer so se prihodki povečali kar za 23 odstotkov in dosegli 37,7 milijonov evrov. Prodaja izven Evrope se je povečala za tretjino a še ni presegla deset milijonov evrov, poročajo Finance.