Legalizacija neskladnih in nelegalnih gradenj

Legalizacija neskladnih in nelegalnih gradenj

-
0 221

Da bi celovito in predvsem ceneje za investitorje rešili vprašanje neskladnih in nelegalnih gradenj v občini Mirna, na občini lastnike tovrstnih objektov vabijo k sodelovanju – še do konca tega meseca lahko oddajo vlogo za razrešitev trenutnega stanja.

Občina Mirna želi rešiti predvsem problematiko neskladnih in nelegalnih gradenj (po zakonu o graditvi objektov in po Občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna) na vinogradniških območjih. Lastniki tovrstnih objektov lahko še do konca tega meseca obvestijo občino, da imajo interes za razrešitev nelegalnega stanja svojih nepremičnin. Sprva je bil odziv skromen, povečal pa se je tik pred iztekom prvega objavljenega roka za oddajo. Do 15. januarja so tako prejeli 38 vlog, s katerimi posamezniki prijavljajo objekte, ki nimajo podlage v prostorskem planu občine, da lahko na tem zemljišču postavijo objekt, ali pa so zgradili objekt, ki presega
dovoljene gabarite.

“Ne samo občina Mirna, tudi številne druge ruralne občine se srečujejo s podobno problematiko. Smo pa ena od prvih občin v širšem slovenskem prostoru, ki na tak način želimo tem graditeljem pomagati. V ta namen jih ponovno vabimo, da oddajo vloge, potem pa bomo pristopili k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta, s katerim bi te neskladnosti odpravili. Rok zbiranja prijav smo podaljšali, ker želimo v pripravo nove dokumentacije vključiti čim večje število zainteresiranih posameznikov, da bi tako čim več objektov legalizirali, hkrati pa znižali strošek posameznika, če bo teh vlog več,” pojasnjuje Štefan Velečič, ki je na občini Mirna zadolžen za področje okolja in prostora.

Občina bo namreč pripravila in sprejela Občinski podrobni prostorski načrt – OPPN, s katerim bo določila pogoje gradnje oz. sanacije na obravnavanih lokacijah, strošek izdelave strokovnih podlag in OPPN pa bo v sorazmernem deležu bremenil lastnike tovrstnih gradenj. Na podlagi sprejetega OPPN bodo lastniki tovrstnih objektov ob upoštevanju pogojev sanacije lahko pridobili gradbeno dovoljenje in jih tako legalizirali.  Interes lastniki tovrstnih gradenj izkažejo z oddajo posebnega obrazca pisno na naslov Občine Mirna ali po elektronski pošti.