Lokalno

29 1278
Nemočni rejci drobnice v vasici Konec pod Gorjanci, so se odločili, da bodo postavili nočne vaške straže. Na območju so prav nocoj opazili volčjo...
Lokalno

1 768
Opozorilo velja za vse na območju Dolenjske. Spet so se namreč na območju Novega mesta, v bližini trgovskih centrov znašli nateguni. Kot so nam...
Lokalno

0 359
Septembrsko deževje je bilo res obilno. V prvih dveh tretjinah meseca je padlo od 200 do 350 l dežja na kv. meter, kar je 2...
Lokalno

0 117
Občina Dolenjske Toplice je sklenila pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije za novi devet oddelčni   vrtec v Dolenjskih Toplicah. Pogodba, ki jo je župan Jože Muhič, podpisal z izbranim projektnim birojem Studio Formika iz Cerknice, obsega izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo.Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini dobrih 24.000 EUR so zagotovljena v letošnjem proračunu Občine Dolenjske Toplice, prav tako so v proračunu zagotovljena tudi sredstva za pridobitev  zemljišč za izvedbo dela zunanje ureditve. Dela na projektiranju so že v teku.Otvoritev polnilnice za električna vozila Občina Dolenjske Toplice je bila uspešna s prijavo na Javni poziv 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000, ki ga je objavil Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.Predmet javnega poziva so bile nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude v višini do 4.985,00 EUR je Občina Dolenjske Toplice pristopila k postavitvi DC polnilne postaje na parkirišču za Kulturno kongresnim centrom, Sokolski trg 4 v Dolenjskih Toplicah. Zavod Zadihaj, Maribor, Inštitut za trajnostno mobilnost in prijazne energije je bil najugodnejši ponudnik za dobavo in postavitev polnilne postaje.Otvoritev in predstavitev polnilne postaje je potekala v okviru Evropskega tedna mobilnosti v sredo, 20. septembra 2017. Takrat je bil tudi možen preizkus električnih avtomobilov. 
Lokalno

0 442
Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Brusnice, ki oskrbuje naselja Velike in Male Brusnice, Ratež, Potov...