‘Lvbi Slouenci,’ imamo svoj jezik

‘Lvbi Slouenci,’ imamo svoj jezik

-
0 77

In z Ljubi Slovenci, je Primož Trubar kot prvi ljudi na tem čudovitem kosu planeta Zemlja združil pod izraz Slovenci. Primož Trubar je napisal več kot 25 del, med njimi leta 1550 prvo knjigo v slovenskem jeziku Katekizem, in Abecednik, kjer se je oprl na govore osrednjega slovenskega prostora.Najpomembnejše delo slovenskega protestantizma je po mnenju številnih strokovnjakov prevod Biblije, ki jo je Jurij Dalmatin leta 1584 dal natisniti v Wittenbergu. V času reformacije je nastal tudi prvi slovenski pravopis, Zimske urice Adama Bohoriča, ki je začrtal slovensko pisanje v naslednjih dveh stoletjih.

V Sloveniji od leta 1992 današnji dan praznujemo kot državni praznik. Dan reformacije. Slovencem je reformacija prinesla prvo knjigo in s tem knjižni jezik, pa tudi prvo omembo pojma Slovenec. Mineva natanko 500 let, odkar je Martin Luter na vrata cerkve pribil 95 tez z zahtevami po prenovi cerkve. 

Martin Luther je leta 1517 na vrata cerkve v nemškem Wittenbergu obesil 95 tez o prenovi Cerkve in tako pokazal na krizo v Cerkvi. Začelo se je reformno gibanje, ki je privedlo do notranje preureditve katoliške cerkve, pa tudi do nastanka novih cerkva.