Maraton hitrosti na 362 lokacijah-preveri

Maraton hitrosti na 362 lokacijah-preveri

-
5 1573

To sredo bo med 6. in 12. uro po vsej Sloveniji potekal maraton nadzora hitrosti. Vozite previdno, prilagodite hitrost razmeram na cesti in tako ohranite dragocena življenja, še sporočajo s slovenske Policije.

Odločitev za ponovno izvedbo maratona nadzora hitrosti v juliju je bila sprejeta zaradi izredno slabega stanja prometne varnosti v lanskem juliju ter negativnega trenda v letošnjem letu. Za poletna obdobja so zaradi lažnega občutka varnosti, ki ga imajo vozniki zaradi lepega vremena, tudi sicer značilne višje hitrosti, ki botrujejo večjemu številu prometnih nesreč. Z jutrišnjim nadzorom želimo zato predvsem vplivati na udeležence cestnega prometa, da v poletnem času svojo hitrost in način vožnje ustrezno prilagodijo in na ta način vozijo varneje.

V nadzor bo vključenih 196 policistov, ki bodo merili hitrost na 362 lokacijah. PREVERITE

In lokacije maratona na območju PU NOVO MESTO:

PP BREŽICE REGIONALNA CESTA IZVEN NASELJA KAPELE (DOBRAVA) BISTRICA OB SOTLI – ČATEŽ 8.30 – 9.30
PP BREŽICE REGIONALNA CESTA V NASELJU GORNJI LENART KRŠKO – BREŽICE 6.00 – 7.00
PP BREŽICE REGIONALNA CESTA V NASELJU MOSTEC BREŽICE – DOBOVA – RIGONCE 7.15 – 8.15
PP BREŽICE REGIONALNA CESTA V NASELJU BIZELJSKO BISTRICA OB SOTLI – ČATEŽ 9.45 – 10.45
PP BREŽICE REGIONALNA CESTA V NASELJU DVORCE ČATEŽ OB SAVI – SLOVENSKA VAS 11.00 – 12.00

PP DOL. TOPLICE REGIONALNA CESTA V NASELJU PODTURN STARE ŽAGE – SOTESKA 06.00 – 06.45
DOL. TOPLICE REGIONALNA CESTA V NASELJU LAZE GABER – URŠNA SELA 07.00 – 07.45
PP DOL. TOPLICE REGIONALNA CESTA V NASELJU SELA PRI DOL. TOPLICAH PODTURN – GRADIŠČE 08.00 – 08.45
PP DOL. TOPLICE REGIONALNA CESTA V NASELJU OBRH STARE ŽAGE – SOTESKA 09.00 – 09.45
PP DOL. TOPLICE REGIONALNA CESTA V NASELJU JURKA VAS STRAŽA – POTOK 10.00 – 10.45
PP DOL. TOPLICE REGIONALNA CESTA IZVEN NASELJA KOT PRI DVORU SOTESKA – ŽUŽEMBERK 11.00 – 12.00
PP METLIKA GLAVNA CESTA V NASELJU METLIKA METLIKA – NOVO MESTO 06.00 – 07.15
PP METLIKA GLAVNA CESTA V NASELJU HRAST METLIKA – NOVO MESTO 07.30 – 08.30
PP METLIKA REGIONALNA CESTA V NASELJU GRADAC ČRNOMELJ – METLIKA 8.45 – 9.45
PP METLIKA REGIONALNA CESTA V NASELJU SVRŽAKI DRAŠIČI – METLIKA 10.00 – 10.45
PP METLIKA REGIONALNA CESTA V NASELJU METLIKA (PRI OŠ)METLIKA – STARI PILD 11.00 – 12.00

PP NOVO MESTO REGIONALNA CESTA V NASELJU SREBRNIČE POTOK – NOVO MESTO 6.00 – 7.00
PP NOVO MESTO REGIONALNA CESTA V NASELJU ŠRANGA NOVO MESTO – MIRNA PEČ 7.15 – 8.15
PU NOVO MESTO PP NOVO MESTO REGIONALNA CESTA V NASELJU MIRNA PEČ MIRNA PEČ – TREBNJE 8.30 – 9.30
PP NOVO MESTO REGIONALNA CESTA IZVEN NASELJA ŠENTJURIJ NA DOL.TREBNJE – NOVO MESTO 9.45 – 10.45
PP NOVO MESTO REGIONALNA CESTA V NASELJU NM, LJUBLJANSKA CESTA AC – CENTER MESTA 11.00 – 12.00

PP SEVNICA GLAVNA CESTA V NASELJU LOG SEVNICA – KRŠKO 06.00 – 07.15
PP SEVNICA REGIONALNA CESTA V NASELJU BOŠTANJ BOŠTANJ – TRŽIŠČE 07.30 – 08.30
PP SEVNICA REGIONALNA CESTA V NASELJU OREŠJE SEVNICA – OREŠJE 8.45 – 9.45
PP SEVNICA REGIONALNA CESTA V NASELJU BLANCA BLANCA – SEVNICA 10.00 – 10.45
PP SEVNICA REGIONALNA CESTA V NASELJU DOLNJE BREZOVO SEVNICA – BLANCA 11.00 – 12.00

PP TREBNJE LOKALNA CESTA V NASELJU TREBNJE, PRIJATELJEVA TREBNJE – MIRNA PEČ 06.00 – 07.00
PP TREBNJE LOKALNA CESTA V NASELJU TREBNJE, RIMSKA CESTA TREBNJE – ŠTEFAN 11.00 – 12.00
PP TREBNJE REGIONALNA CESTA IZVEN NASELJA GOMILA TREBNJE – MIRNA 07.15 – 08.15
PP TREBNJE REGIONALNA CESTA V NASELJU GOR. LAKNICE MOKRONOG – ZBURE 08.30 – 09.30
PP TREBNJE REGIONALNA CESTA V NASELJU RAKOVNIK MIRNA – MOKRONOG 09.45 – 10.45

PP ČRNOMELJ REGIONALNA CESTA V NASELJU DOLENJI SUHOR ČRNOMELJ – VINICA 6.00 – 6.45
PP ČRNOMELJ REGIONALNA CESTA V NASELJU DRAGATUŠ ČRNOMELJ – VINICA 7.00 – 7.45

PP ČRNOMELJ REGIONALNA CESTA V NASELJU KVASICA ČRNOMELJ – VINICA 8.00 – 8.45
PP ČRNOMELJ REGIONALNA CESTA V NASELJU VRANOVIČI METLIKA ČRNOMELJ 9.00 – 9.45
PP ČRNOMELJ REGIONALNA CESTA V NASELJU LOKVE ČRNOMELJ – IVANČNA GORICA 10.00 – 10.45
PP ČRNOMELJ REGIONALNA CESTA V NASELJU SEMIČ RUČETNA VAS – JUGORJE 11.00 – 12.00

PP ŠENTJERNEJ LOKALNA CESTA V NASELJU DOL. VRHPOLJE CEROV LOG – ŠMARJE 7.00 – 7.45
PP ŠENTJERNEJ LOKALNA CESTA V NASELJU MAHAROVEC DOLENJI MAHAROVEC – DRAGA 9.00 – 9.45
PP ŠENTJERNEJ LOKALNA CESTA V NASELJU OSTROG OSTROG – DOLNJA PREKOPA 11.00 – 12.00
PP ŠENTJERNEJ REGIONALNA CESTA V NASELJU DOLENJE MOKRO POLJE NOVO MESTO – ŠENTJERNEJ 6.00 – 6.45
PP ŠENTJERNEJ REGIONALNA CESTA V NASELJU DOBRAVICA ŠENTJERNEJ – NOVO MESTO 8.00 – 8.45
PP ŠENTJERNEJ REGIONALNA CESTA IZVEN NASELJA GROBLJE ŠENTJERNEJ – DOLNJA PREKOPA 10.00 – 10.45

PU NOVO MESTO PPP NOVO MESTO

AVTOCESTA IZVEN NASELJA BIČ – OBREŽJE 06:00 – 18:00

GLAVNA CESTA V NASELJU NOVO MESTO NOVO MESTO – METLIKA 07:15 – 08:15
GLAVNA CESTA V NASELJU TEŽKA VODA NOVO MESTO – METLIKA 08:30 – 09:30
GLAVNA CESTA IZVEN NASELJA JUGORJE NOVO MESTO – METLIKA 0 9:45 – 10:45
GLAVNA CESTA V NASELJU HRAST NOVO MESTO – METLIKA 11:00 – 12:00
GLAVNA CESTA V NASELJU KRŠKO KRŠKO – BOŠTANJ 0 7:15 – 08:15
GLAVNA CESTA IZVEN NASELJA BLANCA KRŠKO – BOŠTANJ 08:30 – 09:30
GLAVNA CESTA V NASELJU LOG KRŠKO – BOŠTANJ 09:45 – 10:45
GLAVNA CESTA V NASELJU BOŠTANJ KRŠKO – BOŠTANJ 11:00 – 12:00
GLAVNA CESTA V NASELJU NOVO MESTO NOVO MESTO – METLIKA 06:00 – 07:00
GLAVNA CESTA V NASELJU KRŠKO KRŠKO – BOŠTANJ 06:00 – 07:00