Medicop napačno povezal cevi

Medicop napačno povezal cevi

-
2 239

Pregled sklopk je pokazal, da je podjetje Medicop, ki je izvajalo priklope plinov, napačno povezalo cevi v novogoriškem urgentnem centru. Ministrica za zdravje ne želi špekulirati, kdo bi moral opraviti nadzor nad napeljavo.  Ministrstvo je vsem urgentnim centrom naročilo, naj ponovno preverijo vse napeljave. Centri so že sporočili, da imajo napeljavo primerno urejeno in da je v ceveh kisik in ne smejalni plin.

Potem ko je v šempetrski urgenci umrl pacient, ki so mu namesto kisika dovajali smejalni plin, vprašanja, zakaj je do tega prišlo, v veliki meri ostajajo neodgovorjena, saj krivde za tragedijo doslej ni priznal še nihče.

Iz podjetja Medicoengineering so sicer danes sporočili, da je pregled sklopk pokazal, da je Medicop napačno povezal cevi v novogoriškem urgentnem centru.

V podjetju Medicop so včeraj potrdili, da so v šempetrski urgenci izvedli instalacijo medicinskih plinov, a dodali, da so nato izvedli vse teste skladno s pogodbo.

Ti so bili uspešno opravljeni, kar dokazuje dokumentacija, so zatrdili: “Medicop skladno s pogodbo ne odgovarja za priklop stativa ter njegovo pravilno delovanje, zato se od morebitnih napak ograjujejo.”

Šempetrsko urgenco je sicer v precejšnji časovni stiski skupaj s podizvajalci gradila trojica izvajalcev – CPG Nova Gorica, IMP PPS in Kolektor Koling.