Mini davčna reforma

Mini davčna reforma

-
0 187

Vlada je sprejela mini davčno reformo, ki naj bi razbremenila visoko obdavčitev dela najbolj produktivnih zaposlenih.

Denar pa bo na drugi strani vzela podjetjem z višjim davkom na dobiček. Tudi tokrat s spremembami niso zadovoljni ne sindikati, ne prostovoljne in humantarne organizacije in ne delodalaci. Bodoča finančna ministrica Mateja Vraničar Erman, ob tem poudarja da so majhni koraki boljši kot nič.

Vlada zdaj nekoliko spreminja dohodnisko lestvico, čeprav bo še naprej ohranila najvišji 50 % dohodninski razred. In nekoliko bo razbremenila plačila za uspešnost, torej tisto, kar običajno imenujemo 13. plača oziroma božičnica. A tudi to ne v celoti, zgolj do 70m % povprečne plače. Še naprej pa bo treba na ta izplačila plačevati socialne prispevke.

Ker si država ne more privoščiti zniževanja davkov, (ob vsem govorjenju o zategovanju pasu si mi vsako leto izposojati denarm letos 840 mio, €) pa mora ta izpad nadomestiti nekje drugje. zato bo davčno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb zvišala na 19 %. Nominalna stopnja davka od dobička trenutno znaša 17 %. A z vsemi olajšavami, subvencijami … podjetja v povprečju plačujejo le 11 %.