MO Nm mladim subvencije za stanovanje

MO Nm mladim subvencije za stanovanje

-
25 1389

Mestna občina Novo mesto je v sklopu prizadevanj biti mladim prijazna občina pripravila subvencije, ki jim pomagajo reševati stanovanjsko problematiko. Zainteresirani se lahko za prijavijo na Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta -TUKAJ.

Poziv je namenjen mladim pred 35. letom starosti, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko z novogradnjo ali rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju občine. Občina bo upravičencem sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa bo subvencijo povečala za 25 % za vsakega otroka, starega do šest let (največ do višine 1.500 evrov).

Pogoji za pridobitev sredstev so naslednji:

veljavno gradbeno dovoljenje, ki na dan vloge ni starejše od 12 mesecev in plačan komunalni prispevek,
podpisana izjava prosilca, s katero zatrjuje, da bo po končani gradnji v roku enega meseca prijavil stalno bivališče na naslovu stanovanjske gradnje,
starost pod 35 let,
dokazilo o začetku rekonstrukcije oz. gradnje (npr. fotografija gradbiščne table, izjava nadzornika),
prosilec mora gradnjo dokončati v roku treh let od dodelitve sredstev,
po končani gradnjo oz. rekonstrukciji se mora prosilec v roku šestih mesecev vseliti v bivalno enoto (stanovanje/hišo),
prosilec mora v bivalni enoti bivati sam ali z družino neprekinjeno najmanj tri let.
Za letošnje leto je vlogo možno oddati do porabe sredstev oz. do 2. novembra 2017, za leto 2018 pa od 1. januarja do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. oktobra 2018. Prosilci bodo obravnavani po načelu časovne prioritete.