Motena oskrba z vodo

Motena oskrba z vodo

-
0 77

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča porabnike pitne vode iz naselij, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Bizeljsko (naselje Bizeljsko – ulice, Bizeljska vas, Orešje, Bukovje, Drenovec, Bračna vas, Nova vas ob Sotli, Stara vas-Bizeljsko, Brezovica na Bizeljskem, Vitna vas, Dramlja ter del naselij Župelevec, Pišece ter Podgorje pri Pišecah, ki se oskrbujejo iz VS Bizeljsko), da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na glavnem vodu, motena dobava vode danes, 27. 3. 2018, do predvidoma 15:00 ure.

Prosijo za razumevanje. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.