Na Mirni o obvoznici, vrtcu, vodovodu

Na Mirni o obvoznici, vrtcu, vodovodu

-
0 58
Občinski svet Občine Mirna se je včeraj sešel na 13. redni seji, na kateri je bila osrednja točka dnevnega reda prva obravnava predloga odloka o proračunu za prihodnji dve leti. Predloga proračuna za leto 2017 in 2018 sta tako do 23. novembra 2016 v javni obravnavi.
Predlog proračuna za leto 2017 predvideva nekaj več 3,4 milijona evrov prihodkov in nekaj 
manj kot 3,4 milijona evrov odhodkov, za leto 2018 pa nekaj manj kot 3,4 milijona evrov 
prihodkov in 3,5 milijona evrov odhodkov. Za prihodnje leto predlog proračuna ne predvideva 
zadolževanja, za leto 2018 pa predlog dovoljuje zadolževanje do 200 tisoč evrov za investicije. 
 
Proračuna za prihodnji dve leti sta usmerjena v stabilno poslovanje občine in skrb za 
uresničevanje projektov in želenih investicij. Največja investicija v letu 2017 je pridobitev 
investicijske dokumentacije za prestavitev regionalne ceste R1-215, tako imenovane mirnske 
obvoznice. Za leto 2018 pa predvidevamo začetek gradnje novega dela Vrtca Deteljica. O vseh 
naložbah odločamo svetniki skupaj. Veseli pa nas vsestranski napredek občine, ki ga 
prepoznavajo tudi občani, pravi podžupanja Občine Mirna Barica Kraljevski. 
Za pridobitev investicijske dokumentacije za prestavitev regionalne ceste R1-215 občina v 
letu 2017 predvideva 120.000 evrov, gradnja novega dela Vrtca Deteljica pa je skupaj ocenjena 
na 321.000 evrov. V letu 2017 sicer občina Mirna načrtuje pridobitev 192.000 evrov 
evropskih in državnih sredstev, in sicer za obnovo kulturnega doma Partizan (96 tisoč evrov) 
in za izvedbo tartana na igrišču pri Osnovni šoli Mirna (96 tisoč evrov), v letu 2018 pa 
290.000 evrov, in sicer za Turistično rekreacijski park Mirna (80 tisoč evrov) in za dozidavo 
novega dela Vrtca Deteljica Mirna (210 tisoč evrov).  Med pomembnejše načrtovane investicije 
v prihodnjih dveh letih na Mirni štejejo še: vlaganja v obnovo in posodobitev občinskih cest, 
izgradnjo vodovoda Žunovec–Sajenice, izgradnjo vodovoda Ključ–Gorenjska Gora, 
nadaljevanje projekta vzpostavitve Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, urejanje 
Športnega parka Mirna itd.  
Sicer pa so na Mirni v teh dneh uči uprte v petek popoldne, ko bodo v športni dvorani pri 
Osnovni šoli Mirna, s slovesno prireditvijo, ki se bo začela ob 17. uri, obeležili 200 let šolstva 
na Mirni. 
(foto: LAPEGO)