Na Mirni tudi o občinskih simbolih

Na Mirni tudi o občinskih simbolih

-
0 32

Občinski svet Občine Mirna se je na včerajšnji 10. redni seji seznanil z realizacijo proračuna v preteklem letu – ta je bila tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani višja od 80 odstotkov. Občina Mirna je dobila tudi občinske simbole.

V preteklem letu je bila realizacija prihodkov 3,2 milijona evrov (81,1-odstotna glede na načrtovanih skoraj 4 milijone evrov), realizacija odhodkov 3,6 milijona evrov (82,6-odstotna glede na načrtovanih 4,4 milijona evrov), občina pa se je zadolžila za 400 tisoč evrov.

Na Mirni tudi o občinskih simbolih
Tanja Šinkovec (foto: Lapego)

“Najpomembnejši projekt minulega leta je bila vsekakor izgradnja vodovodnega sistema Zabrdje-Praprotnica, s katerim smo zagotovili kakovostno vodooskrbo za tisoč prebivalcev. Zelo pomembna so tudi dela v Poslovno-industrijski coni Mirna, v kateri zagotavljamo pogoje za pospeševanje malega gospodarstva in podjetništva. No, začeli smo urejati tudi okolico ribnika, ves čas pa dograjujemo tudi objekte v športnem parku, ki počasi dobiva končno podobo in je skupaj s trim stezo zelo priljubljen rekreativni prostor med prebivalci. Zelo pomemben pa je tudi projekt Mreža postajališč za avtodome, v katerem trenutno sodeluje kar 54 slovenskih občin, Mirna pa kot nosilka projekta pa aktivno povezuje vse akterje v projektu,“ pravi direktorica občinske uprave Občine Mirna Tanja Šinkovec.

Za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest so v minulem letu v občini namenili več kot 600 tisoč evrov, za nasutje terena v PIC Mirna skoraj 150 tisočakov, za področje gospodarskih javnih služb 1,1 milijona evrov, od tega za omenjeni vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica milijon evrov. Za zdravstvo, kulturo, šport, izobraževanje in socialo je občina lani skupaj namenila 880 tisoč evrov tako za redno dejavnost kot za sofinanciranje prireditev in programov prek javnih razpisov.

Ostali sklepi: Občinski svet je včeraj sprejel tudi statutarni sklep, s katerim je določil občinske simbole – grb, zastavo, himno in občinski praznik, ki ga bodo na Mirni prvič praznovali 1. julija letos kot spomin na dan, ko je Občina Mirna leta 2011 začela delovati kot samostojna občina. S simboli se želi občina Mirna predstavljati kot prostor neskončnih možnosti. Na seji so se svetniki seznanili tudi z delom medobčinskega inšpektorata in
redarstva ter s stanjem prometne varnosti v občini.

(foto: LAPEGO)