Na občini so zadovoljni

Na občini so zadovoljni

-
0 427

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na današnjem rednem srečanju z novinarji predstavil aktualne projekte in dogajanje v Mestni občini Novo mesto. Izpostavil je stabilnost občinskih financ, ki je razvidna iz predloga Zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2017. Izrazito investicijsko naravnani proračun so v največji meri uspešno realizirali, ob tem pa ohranili trend zniževanja zadolženosti, ki mu sledijo skozi ves mandat.

Celotni prihodki, doseženi v proračunskem letu 2017, so znašali 37.696.479 EUR in so bili za 10 % nižji od načrtovanih za proračunsko leto 2017 in za 2 % višji od doseženih prihodkov v proračunskem letu 2016. Celotni odhodki, dosežni v proračunskem letu 2017, so znašali 41.078.038 EUR in so bili za 22 % višji od doseženih v proračunskem letu 2016 in za 13 % nižji od načrtovanih v proračunskem letu 2017.

V preteklem letu je Mestna občina Novo mesto realizirala za kar 15.827.202 EUR investicij, kar pa ni imelo negativnega vpliva na stopnjo zadolženosti občinske blagajne. Od nastopa mandata se je zadolženost znižala iz 12.157.000 EUR (31. 12. 2014) na 11.461.268 EUR (31. 12. 2017).

Župan Macedoni je novinarjem predstavil tudi sveže informacije iz gradbišča na Glavnem trgu, kjer se v spodnjem delu trga zaključuje gradnja infrastrukturnega kolektorja, zadnji teden v marcu pa načrtujejo izvedbo hišnih priključkov. Na Pugljevi ulici poteka prva faza gradbenih del, ki obsega izgradnjo visokovodnega razbremenilnega bazena na mešani kanalizaciji in kompletno komunalno opremo spodnjega dela ulice. Dokončanju prve faze gradbenih del na Pugljevi ulici bodo sledile arheološke raziskave v zgornjem delu ulice, tem pa izvedba druge faze gradbenih del do konca Pugljeve ulice. V tem tednu so v sodelovanju z izvajalcem arheoloških izkopavanj pripravili tudi vodene oglede po izkopavanjih, odprt pa je tudi javni poziv za sofinanciranje obnove javnih pročelij na Glavnem trgu.

Tudi dela na velodromu v Češči vasi in Velikih Brusnicah potekajo v skladu s terminskim planom. Po izvedbi podkonstrukcije se bo prenova velodroma nadaljevala s postavitvijo atletske steze in pokritjem, za kar sta postopka javnega naročanja v zaključni fazi, sledi pa še prenova kolesarske steze, ki je v fazi projektiranja.

Aprila se bo začela tudi težko pričakovana rekonstrukcija Šmihelske ceste na odseku med šmihelsko cerkvijo in Šukljetovo ulico ki bo zahtevala prilagoditev prometne ureditve.

V gospodarski coni Na Livadi poteka uvedba v delo za prvo fazo opremljanja (gradnja dveh opornih zidov), pred dnevi pa je stekla tudi gradnja novega železniškega postajališča pri Šolskem centru Novo mesto.

Nadaljujejo se tudi prizadevanja za urejanje romskega naselja Brezje-Žabjak. V pripravi je Občinski prostorski načrt, ki je tik pred javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka, objavljeno pa je tudi javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo večnamenskega romskega centra Brezje, ki bo zajemal tudi ureditev avtobusnega postajališča in obračališča za šolske avtobuse..

Med glavnimi poudarki prihajajoče seje občinskega sveta je župan poleg zaključnega računa za leto 2017 izpostavil obravnavo predlogov za občinske nagrade in priznanja, odlok o prioritetni uporabi energentov, združevanje gospodarskih javnih služb urejanja in čiščenja javnih površin, presojo lokacij za umestitev javnega bazena in sprejem spremembe odloka, ki bo omogočil vračilo presežkov zaračunanih cen odlaganja odpadkov.

Ob koncu je župan napovedal dogodke v sklopu občinskega praznika. Osrednja slovesnost bo tradicionalna slavnostna akademija s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo na dan praznika, v soboto, 7. aprila, ob 19. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine, v kulturno-umetniškem delu programa pa bo nastopil Big band Glasbene šole Marjana Kozine pod vodstvom dirigenta Jake Kopača

Isti vikend bomo praznovali tudi 30. obletnico partnerstva z nemškim mestom Langenhagen, ki jo bomo z osrednjo prireditvijo v Knjižnici Mirana Jarca obeležili v petek, 6. aprila.

Rdeča nit ostalih dogodkov v prihajajočih tednih bo Štukljevo leto, iz seznama prireditev pa velja izpostaviti kolesarsko dirko za VN Adrie Mobil, ki bo prihodnjo nedeljo (1. april), velikonočna turnirja košarkaric in rokometašic, mednarodni namiznoteniški turnir, Pokal Novega mesta v judu, Rudolfovanje in mednarodno tekmovanje mladih plesalcev breakdancea. V drugi polovici aprila sledijo še Novomeški tek, Dan Koles, slovesnost ob dnevu boja proti okupatorju in tradicionalni pohod Pot ob žici.