Največ za šport, manj za kulturo in ostalo

Največ za šport, manj za kulturo in ostalo

-
0 220

Prvič letos, sicer pa na 13. redni seji, se je včeraj sešel Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno. Sprejel je letne programe na področjih kulture, športa in socialnega varstva v občini ter investicijsko dokumentacijo za
Medgeneracijsko škratodeželo Mokronog in športni center na Trebelnem.

Razpisi s področja kulture, športa in socialnega varstva bodo tako objavljeni še ta mesec, in
sicer bo občina za sofinanciranje redne dejavnosti, posameznih prireditev in ostalih
aktivnosti na razpisih namenila skupaj 47.000 evrov, od tega 9.000 za kulturo, 30.000 za
šport in 8.000 za programe socialnega varstva.

„Vsako leto na razpisih razdelimo približno enako denarja, s čimer pomagamo izvajalcem, da
uresničujejo načrtovane aktivnosti. Interes za nekatere aktivnosti je med občani večji,
denimo za šport, kjer je vsako leto več vadbenih skupin, pa tudi zasedenost tako športne
dvorane kot tudi male dvorane je nad pričakovanji. Morda zadnje čase doživljamo le
nekakšen kulturni mrk, saj so dogodki, ki jih organizirajo kulturne organizacije in društva,
namenjeni bolj samim sebi. Ampak verjamem, da se bomo tudi na tem področju lahko
kmalu pohvalili z dobrim obiskom,“ pravi Mateja Vrabec, ki je na Občini Mokronog-Trebelno
zadolžena za področje družbenih dejavnosti. (- pripeta tonska izjava M. Vrabec)

Občinski svet je sprejel tudi investicijsko dokumentacijo za projekta Medgeneracijska
škratodežela Mokronog in za gradnjo športnega centra na Trebelnem.
Medgeneracijska škratodežela Mokronog – projekt so že prijavili na javni poziv na podlagi
sheme CLLD – bo vzpostavila dve krožni tematski pešpoti, z izhodiščem v Športnem parku
Mokronog, kjer bodo stale tudi zunanje telovadne naprave. Naložba je ocenjena na 39 tisoč
evrov, pri čemer računajo na 26 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, preostanek pa bo zagotovila občina s partnerji v projektu.
Na Trebelnem pa želijo izboljšati pogoje za izvajanje programov športne vzgoje, za vadbo
občinskih in drugih športnih ekip, za športno udejstvovanje rekreativcev, za druženje otrok
ob športu, za zdrav, športni način življenja in za organizacijo raznih športnih in kulturnih
prireditev. Za izgradnjo Športnega centra Trebelno, ki je ocenjen na 1,2 miljona evrov, mora
občina zagotoviti polovico denarja, preostanek pa želi pridobiti na osnovi 23. člena Zakona o
financiranju občin ter na razpisu Eko sklada.

(LAPEGO)