Neto božičnice bodo višje, normiranci skoraj nedotaknjeni

Neto božičnice bodo višje, normiranci skoraj nedotaknjeni

-
0 1126

Poslanci so potrdili paket davčne zakonodaje. Za delavce, ki jih slovenska podjetja pošljejo na delo v tujino, bo davčna osnova (po uveljavitvi zdaj sprejete zakonodaje) znižana 20 odstotkov od bruto dohodka. Ta razbremenitev bo omejena na 1.000 evrov na mesec, veljala pa bo tako za napotitve v Slovenijo kot tudi za napotitve iz Slovenije.

Manjše spremembe bodo tudi pri normirancih. Finančno ministrstvo je sicer imelo bolj velikopotezne načrte, a je koalicija prižgala rdečo luč. Za normirance ostaja 80 odstotkov priznanih stroškov in 20-odstotna obdavčitev osnove. Določeni pa bodo pogoji za obvezen izstop iz te – sicer enostavne – obdavčitve, ki je zelo privlačna med storitvenimi s. p.-ji. Zavezanec bo moral izstopiti iz te obdavčitve, če bo imel v dveh zaporednih letih skupno več kot 300.000 evrov prihodkov. Zgornja meja stroškov lahko največ 40.000 evrov za popoldanske s. p.-je oziroma 80.000 evrov za običajne s. p.-je.

Vzpostavljajo pa tudi dodatne mehanizme za preprečevanje zlorab – prihodki povezanih oseb se bodo po novem seštevali. Med novostmi so še zvišanje posebne osebne olajšave za študente na raven splošne olajšave pri dohodnini.

Na pobudo koalicijskih strank bo zvišan znesek 13. plače in božičnice, ki bo oproščen dohodnine. Zdaj se dohodnina ne obračuna do 70 odstotkov povprečne plače, po novem bo celotna povprečna plača. Torej, namesto 1.000 evrov bodo lahko podjetja izplačala 1.600 evrov za uspešnost brez plačila dohodnine, obračunati pa bodo morala socialne prispevke. V gospodarstvu so izračunali, da bo zato neto 13. plača višja za 170 evrov, v povprečju pa naj bi znašala okoli 900 evrov neto. (STA)