Nov cenik za hlodovino iz državnih gozdov

Nov cenik za hlodovino iz državnih gozdov

-
1 1054

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je s 1. julijem 2017 sprejela nov cenik gozdno lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti, ki velja od 1. julija do konca letošnjega leta.

Cenik je bil pripravljen na podlagi dosedanjih doseženih cen družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. na trgu gozdno lesnih sortimentov in določa najnižje prodajne cene za prodajo le teh na kamionski cesti v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Cenik predstavlja izhodišče za dogovarjanje končne cene med družbo Slovenski državni gozdovi, d.o.o., in kupcem, pri čemer se prilagaja razmeram na trgu in se tekom leta lahko tudi ustrezno spremeni. Cenik je javno objavljen na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. -TUKAJ.