Novinarji Dela v nemilosti lastnikov

Novinarji Dela v nemilosti lastnikov

-
0 50

Sindikat novinarjev Dela in Sindikat novinarjev Slovenije ob podpisu podjetniške kolektivne pogodbe v medijski družbi Delo: » Vztrajamo na načelih enakopravnega, poštenega in odkritega socialnega dialoga.«

Uprava Dela je včeraj s sindikatom Pergam Delo podpisala novo kolektivno pogodbo, ki naj bi pomenila minimalne kolektivne standarde za vse zaposlene v tej medijski hiši. V novinarskih sindikatih ugotavljamo, da nov dogovor z delodajalcem ukinja nekatere pravice vsem zaposlenim in krepko zmanjšuje raven kolektivnih pravic, ki so bili doslej osnova za sklepanje pogodb o zaposlitvi z delodajalcem. Posebej izpostavljamo, da sprejeta tarifna lestev osnovnih plač  delodajalcu odpira možnost zmanjšanja osnovnih plač v povprečju za 38 odstotkov v primerjavi z dejansko ravnijo osnovnih plač.

Ob podpisu kolektivne pogodbe nadalje ugotavljamo, da uprava Dela nadaljuje  dosedanjo politiko upravljanja človeških virov po izključno računovodsko stroškovni logiki, ki hitro zmanjšuje prihodkovni in kadrovski potencial družbe, ter s tem generira nova odpuščanja zaposlenih in njihovo nadomeščanje s stroškovno cenejšimi pogodbenimi sodelavci, ki so dejansko prikrito zaposleni. Odkar je v juniju 2015 krmilo prevzel novi lastnik, družba FMR, je uprava Dela odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga 25 zaposlenim novinarjem, hkrati ko v istem obdobju za družbo dela najmanj 50 prikrito zaposlenih sodelavcev. V zvezi z navedenim, upravo ponovno pozivamo k sanaciji nezakonitega stanja.

Od začetka pogajanj pa do sklenitve včeraj podpisane kolektivne pogodbe je Sindikat novinarjev Dela – ob podpori sindikata Pergam Delo- upravi večkrat predlagal, naj se o kolektivnih pravicah pogajajo vsi socialni partnerji. Uprava se je izmikala in pobudo vztrajno zavračala. Iz pogajanj o novi hišni kolektivni pogodbi je uprava tako namerno izločila novinarski sindikat, ki zastopa dobro polovico zaposlenih v družbi. V novinarskih sindikatih zato ugotavljamo, da podpisana kolektivna pogodba in v njej zapisane pravice niso legitimen temelj za določanje minimalne ravni posameznikovih delovnopravnih pravic za novinarski del družbe.

Sindikat novinarjev Dela je vedno pripravljen sodelovati z upravo ter se pogajati tudi o sprejeti podjetniški kolektivni pogodbi. Vendarle pa k le tej lahko pristopi šele, v kolikor se bodo pogajanja z obema sindikatoma vodila v enakopravnem in odkritem dialogu, brez okoriščanja z informacijsko prednostjo delodajalca, izsiljevanja z izvršenimi dejstvi, brez konspirativnosti in manipuliranja s sindikalnimi partnerji. Zato pozivamo upravo družbe, da pogajanja za podjetniško kolektivno pogodbo ponovno odpre in v enakopravnem dialogu z obema hišnima sindikatoma doseže kompromis za vse zaposlene.

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Dela in Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije