Novo mesto in Kolesarju prijazni

Novo mesto in Kolesarju prijazni

-
2 225

Ta petek bo v Mestni občini Novo mesto zaživel še en projekt, tesno povezan z varstvom okolja in trajnostno urbano strategijo.

Skupaj s partnerji se začenja projekt Kolesarju prijazni. Mestna občina Novo mesto bo v občini spodbujala zdrav način življenja in krepila zavest o zdravem okolju tudi s pomočjo spodbujanja uporabe kolesa za pot v službo, šolo, obisk javnih ustanov, trgovskih in poslovnih objektov in druga vsakodnevna opravila.

V ta namen so izdelali katalog urbane opreme, s katerim želijo na občini investitorjem olajšati izvedbo urbane opreme, ki je nujna za smotrno in varno uporabo vseh udeležencev v prometu. V sklopu projekta bo občina podjetjem izdaja certifikat, ki potrjuje, da je podjetje oz. podružnica kolesarju prijazno podjetje.

Certifikat lahko pridobi podjetje, ki deluje (ima sedež, podružnico) na lokaciji Mestne občine Novo mesto in izpolnjuje vse pogoje iz pravilnika. Poleg tega so tudi sami izvedli primer dobre prakse, ki bo služil kot minimalni standard za ostale javne in zasebne ustanove pri uresničitvi kolesarske investicije.

Predstavitev projekta bo ta petek, 6. maja, ob 9.15 pred občinsko stavbo na Seidlovi cesti 1.