Novo mesto s priznanjem zelene destinacije

Novo mesto s priznanjem zelene destinacije

-
0 104

Mestna občina Novo mesto je prejšnji teden postala ena izmed 22 prejemnic srebrnega znaka Slovenia Green Destination. S prejemom znaka Slovenia Green destination se Novo mesto podkrepljeno opredeljuje kot okolju in družbi prijazna destinacija in se kot takšna tudi pozicionira na trgu.

Pridobljen znak destinaciji omogoča vključitev v promocijske aktivnosti Slovenske turistične organizacije – Green Destinations. Preko celovitega postopka pa bo Mestna občina Novo mesto pridobila natančen vpogled v trajnost destinacije, mednarodno primerljivo oceno in nabor ukrepov za izboljšave v prihodnosti.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema ter tako celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (Bronze/Silver/Gold) morajo destinacije izpolnjevati Green Destinations Standard.