Novo mesto za aktivnosti in blaginjo

Novo mesto za aktivnosti in blaginjo

-
0 122

Mestna občina Novo mesto je kot prva slovenska občina postala članica Evropskega združenja za lokalno demokracijo (European Association for Local Democracy – ALDA). Na generalni skupščini ALDA, ki je 12. maja 2016 potekala v Parizu, je bila uradno sprejeta v združenje in ob tem prejela priznanje za vlogo aktivnega
partnerja pri razvoju lokalne demokracije v Evropi. Raven svoje aktivnosti v širšem mednarodnem prostoru želimo še okrepiti: sodelovanje v tovrstnih organizacijah na eni strani predstavlja izvrstno izhodišče za doseganje tega cilja, na drugi strani pa omogoča dostop do mehanizmov, ki dodatno podpirajo razvoj na številnih prednostnih področjih dela MONM.

Združenje ALDA je specializirano za pripravo, prijavo in upravljanje evropskih projektov in je prek ustvarjanja učinkovite mreže svojih članov nadpovprečno uspešno pri pridobivanju evropskih sredstev, ki se porazdelijo med partnerje pri projektu. Povprečna uspešnost prijave na evropske projekte je 5 %, ALDA pa beleži več kot 11 % uspešnost. ALDA spremlja več kot 400 različnih virov, iz katerih se financirajo evropski projekti na lokalni ravni in povezuje več kot 200 lokalnih skupnosti, združenj lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in posameznikov iz več kot 40 držav.

Z vodenjem lastnih projektov in projektov svojih članov ter kot prepoznan sogovornik v evropskih institucijah združenje ALDA podpira lokalne skupnosti na štirih temeljnih področjih: kultura, izobraževanje in prostovoljstvo; socialna vprašanja; opolnomočenje in zaposlovanje mladih; zdravje in okolje. Z vključitvijo v razvejeno mrežo ALDA pa so občine članice povabljene tudi k sodelovanju pri projektih s številnih drugih področji in k sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami.

Delovanje ALDA je usmerjeno v večanje enakosti, blaginje, varnosti in trajnostnega razvoja prek spodbujanja aktivnosti na lokalnem nivoju. Poleg pridobivanja evropskih sredstev prek vključevanja občine v projekte, članstvo v ALDA prinaša tudi široke možnosti za sodelovanje občanov v okviru mednarodnih izobraževanj, namenjenih promoviranju aktivnega državljanstva v Evropski uniji, k čemer bo MONM svoje občane z usmerjenim obveščanjem in logistično podporo aktivno spodbujala.