Novomeška bolnišnica poslovala z izgubo

Novomeška bolnišnica poslovala z izgubo

-
0 399

Novomeška bolnišnica je lansko poslovanje zaključila z izgubo v višini 2,3 mio eur. Poleg te izgube jo
bremenijo še stare nepokrite izgube v višini 3 mio eur in kar 8,5 mio eur odprtih, neplačanih
obveznosti, kar ji povzroča velike finančno likvidnostne težave.

Visoka izguba in zapadle neplačane obveznosti terjajo izvedbo številnih sanacijskih ukrepov za izboljšanje
poslovanja v prihodnje. Bolnišnica pa sama brez pomoči ustanoviteljice – države finančne sanacije ne bo
zmogla.

Svet zavoda je naročil vodstvu bolnišnice, da se opravi finančna revizija poslovanja bolnišnice, ki bo
predvidoma končana v aprilu.