Novomeški poslovni goljufi-skupno 2,6 mio € škode

Novomeški poslovni goljufi-skupno 2,6 mio € škode

-
10 2421

Novomeški kriminalisti so v zadnjem obdobju zaključili več zahtevnih kriminalističnih preiskav in
na pristojno tožilstvo podali kazenske ovadbe zaradi kaznivih dejanj s področja gospodarske
kriminalitete. Policija z imeni javno ne razpolaga, sicer pa v redakciji vemo kdo je prvi ovadeni oz. za katerega podjetnika gre. Slednji je prejel kar 1.3 mio € kredita. Zaradi preveč opevane slovenske demokracije oz. svobode govora ga tudi mi ne bomo omenili.

Zaradi poslovne goljufije so ovadili tudi 49-letnega osumljenca, odgovorno osebo podjetja iz
Novega mesta. Ugotovili so, da je osumljenec za podjetje pri eni izmed slovenskih bank sklenil
kreditne pogodbe za sredstva v višini več kot 1,3 milijona evrov in za zavarovanje obveznosti
jamčil z določenim premoženjem. Osumljenec je del premoženja odtujil, del pa dodatno obremenil
v korist drugih upravičencev in banko na ta način oškodoval za več kot 1,3 milijona evrov.

Na enak način so upnike oškodovali tudi trije osumljenci iz Novega mesta. Kot odgovorne osebe
podjetja so vedeli, da je družba kot dolžnik postala nezmožna za plačilo. Z namenom
oškodovanja upnikov so finančne tokove družbe preusmerili na povezano družbo, kjer so denarna
sredstva tudi dvigovali. Upnike so oškodovali za več kot 600.000 evrov. Osumljence so ovadili
tudi zaradi kaznivega dejanja pranja denarja po 245. členu KZ-1.

Zaradi kaznivega dejanja Lažnega stečaja po 226. členu KZ-1 so ovadili 52-letnega osumljenca,
ki je kot direktor družbe poslabšal premoženjski položaj družbe in povzročil njen stečaj. V letih
2009 do 2014 je sklenil posojilne pogodbe s svojim podjetjem in s sabo in si izplačal več kot
374.000 evrov. Nekaj malega je vrnil a družbo kljub temu oškodoval za več kot 365.000 evrov.

Zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije po 228. členu KZ-1 so podali kazensko ovadbo zoper
62-letnega osumljenca iz Novega mesta. Zaradi poslovne goljufije so skladno z Zakonom o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja ovadili tudi podjetje iz Novega mesta. Med preiskavo so ugotovili, da je 62-letni osumljenec v letu 2012 pri sklepanju pogodbe preslepil odgovorno osebo oškodovane družbe. Za zavarovanje obveznosti iz naslova nabave blaga je dal določeno obliko zavarovanja, ki jo je že pred tem dal v zavarovanje drugi pravni osebi. Do poplačila obveznosti tako ni prišlo, za oškodovano pravno osebo pa je nastala premoženjska škoda v višini več kot 260.000 evrov.

56-letnega osumljenca iz Novega mesta so kriminalisti ovadili zaradi kaznivega dejanja
oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1. Osumljeni samostojni podjetnik je kot dolžnik vedel, da
je postal nezmožen za plačilo in je z namenom oškodovanja upnikov v letu 2014 preusmeril
poslovanje in finančne tokove na povezano družbo. Upnike je s tem oškodoval za več kot 76.000
evrov.