Občina o odstranitvi dreves na Glavnem trgu

Občina o odstranitvi dreves na Glavnem trgu

-
0 991

Dejstvo je, da je ključni del prenove menjava podzemne infrastrukture, ki predstavlja izjemno obsežen in zahteven poseg v območje mestnega jedra. Stanje infrastrukture je v delih mestnega jedra, kjer ta že leta ni bila obnovljena, slabo, zaradi dotrajanih materialov pa imajo pristojne službe težko nalogo zagotavljanja osnovnih javnih služb, predvsem komunalne. V sklopu del bo tako izvedena tudi obsežna obnova celotne podzemne infrastrukture. Za potrebe infrastrukturne prenove bo v skoraj celotni dolžini Glavnega trga zgrajen t. i. infrastrukturni kolektor, kar pomeni, da bo v enem trenutku skoraj celotna dolžina Glavnega trga v koridorju kolektorja odprta kot gradbišče. V ta kolektor bo premaknjena vsa relevantna infrastruktura (kanalizacija, vodovod, energetika in telekomunikacije). Posebej zahteven projekt je preklop telekomunikacijskega omrežja. Pod Glavnim trgom namreč poteka največja »komunikacijska avtocesta« na Dolenjskem, saj se z internetno povezavo preko Glavnega trga napaja ne samo velik krog zasebnih uporabnikov, ampak tudi vse naše velike gospodarske družbe, ki jim izpad internetne povezave pomeni ogromno gospodarsko škodo.

Zaradi navedenega del ni mogoče izvajati brez odstranitve dreves in spomenikov na Glavnem trgu. Prizadevali smo si za njihovo ohranitev z začasno premestitvijo, a smo po preučitvi možnosti ocenili, da to ne bo izvedljivo. Glede na stanje dreves, ta so namreč že precej stara, nekatera pa tudi bolna, so možnosti, da bi se drevesa po izkopu in presaditvi ponovno prijela, majhne. Hkrati so s tem povezani tudi bistveno višji stroški (izkop, žerjav za premik, začasna presaditev in ponovna zasaditev), kar pomeni izrazito negospodarno ravnanje z javnimi financami, zato moramo v tej situaciji ravnati tudi racionalno. Vsa ta drevesa bodo nadomeščena z novimi, predvidene pa so večje sadike z debelino debel 15 do 20 cm. Prav tako bomo v zgornjem delu Glavnega trga ohranili vsa drevesa, ki jih bo možno ohraniti (pred Arkade barom, založbo Goga in ob spomenikih), sicer jih bomo nadomestili z novimi, pred stavbo bivšega Muellerja pa bo zasajeno dodatno drevo. Ob tem želimo poudariti, da smo si na podlagi pobud občanov prizadevali tudi za zasaditev še dodatnih dreves, kar pa zaradi konservatorskega načrta, na podlagi katerega Zavod za varstvo kulturne dediščine izdaja kulturno-varstveno soglasje in pogoje za prenovo, kljub našim intenzivnim prizadevanjem ni bilo mogoče. Konservatorski načrt namreč predvideva ohranitev Mušičeve podobe trga.