Obljuba (poslancev) dela dolg!

Obljuba (poslancev) dela dolg!

-
0 234

Enoten nastop obeh policijskih sindikatov pri vložitvi amandmajev na predlog sprememb Zakona o organiziranosti in delu v Policiji

Spoštovani!
V zadnjih dveh tednih je v slovenski javnosti odmevala zgodba upokojenega policista, invalida in
očeta samohranilca, ki mu grozi deložacija in službenega stanovanja v lasti Ministrstva za
notranje zadeve. Zaradi medijskega odziva se je zganila tudi politika, pri čemer je skupina
poslank in poslancev v Državni zbor vložila predlog sprememb in dopolnitev Zakona o
organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki pa po mnenju obeh reprezentativnih sindikatov v
policiji ne rešuje in ureja problematike celovito in enakopravno do vseh zaposlenih v policiji. V
obeh sindikatih smo na problematiko službenih stanovanj opozarjali že več let, vendar se
področje ni uredilo, tako da je posledično prišlo do situacije, ko deložacija grozi večjemu številu
upokojenih policistov.

Policisti, ki tvegamo svoje življenje in zdravje za zagotavljanje varnosti ljudi, smo soočeni z
dejstvom, da službe zaradi specifičnosti dela, v večini primerov ne opravljamo v svojem
domačem okolju, ampak vse prepogosto zaradi potreb policije na drugem koncu države. Tako je
marsikateri policist prisiljen v selitev v kraj, ki je bližje službi, zaradi nizkih dohodkov pa si ne
morejo privoščiti najema stanovanja na trgu po profitnih najemninah. Zato službena stanovanja,
čeprav ne gre za pravico iz delovnega razmerja, predstavljajo pomemben vidik socialne varnosti
policistov.

Ravno zaradi teh dejstev, smo v PSS in SPS enotnega mnenja, da področja službenih
stanovanj država ne more reševati parcialno in pod pritiskom javnega mnenja, temveč
mora zaščititi socialno varnost policistov na takšen način, ki je celovit in enakopraven do
vseh policistov in njihovih družin.

Vložen predlog sprememb in dopolnitev ZODPol po našem mnenju nedvomno pomeni korak v
pravo smer, vendar po drugi strani postavlja v neenak položaj številne kategorije policistov in
drugih zaposlenih v policiji, ki se bodo (in so se tudi že) v podobnem primeru znašli v prihodnje.
Zaradi tega smo v obeh policijskih sindikatih vseskozi zagovarjali pravično, celovito in sistemsko
ureditev področja najema službenih stanovanj.

Ker gre za temo, pomembno za večje število policistov, upokojenih policistov in drugih
zaposlenih v policiji, smo PSS in SPS, 7.12.2017 na vse poslanske skupine in matično
delovno telo vložili skupen in enoten predlog amandmajev na vložene spremembe in
dopolnitve ZODPol, ki po našem mnenju ustrezno dopolnjujejo in nadgrajujejo predlog
skupine poslank in poslancev ter zagotavljajo socialno varnost zaposlenih, ki so ali bodo
najemniki službenih stanovanj.

S predlaganimi amandmaji na zakon zasledujemo skupen cilj zaščite različnih kategorij
zaposlenih/najemnikov, ki jih predlagana novela postavlja v neenakopraven položaj. Med temi
kategorijami so zlasti najemniki, ki so:
• aktivni policisti z mladimi družinami, ki zaradi delovnih potreb službujejo daleč od
domačega okolja;
• aktivni policisti in njihove družine v primeru smrti najemnika, smrt pa ni nastopila pri
izvajanju policijskih nalog (npr. smrti zaradi bolezni, nezgodne smrti);
• druge zaposlene v policiji, ki nimajo statusa policistov (administrativno osebje, hišniki,
kuharice);
• drugi primeri, ko je družina policista zaradi različnih okoliščin potisnjena na socialni rob
(posebej izpostavljamo primer pogrešanega policista)
Navedene kategorije so posebej v nekaterih primerih v bistveno slabšem socialnem položaju kot
osebe, ki jih je vložena novela že zajela, predvsem v primerih smrti policista (najemnika), ko
družina ostane brez dela dohodkov, morebitna izselitev iz službenega stanovanja pa bi zanje
pomenila socialno dno. V podobni situaciji je tudi strokovno tehnično osebje, predvsem zaradi
izredno nizkih dohodkov, ker nimajo statusa policistov, pa jih predlagana novela zakona celo
povsem izključuje.

Država mora po našem mnenju posebej poskrbeti za aktivne policiste z mladimi družinami, ki so
v službo razporejeni daleč od doma. Zaradi teh okoliščin so prisiljeni iskati najem profitnih
stanovanj (službenih namreč ni dovolj na voljo), saj jim oddaljenost delovnega mesta ne
omogoča usklajevanja družinskih in delovnih obveznosti. Zaradi obremenjenosti z vožnjo,
nezmožnosti zagotavljanja varstva majhnih otrok in podobnih okoliščin, je v preteklih letih
veliko število policistov tudi prekinilo delovno razmerje. Posledično so policijske enote
kadrovsko podhranjene, policisti teh enot pa trpijo za sindromi izčrpanosti in izgorelosti.
V predlogu amandmajev oba sindikata v policiji zasledujeta celovito in sistemsko rešitev, ki bo
pravična in enakopravna tako do upokojenih policistov, kot aktivnih in njihovih družin ter
ostalih zaposlenih v policiji. Prav tako predlagani amandmaji predvidevajo, da Vlada RS letno za
izvrševanje dopolnjenih 86. in 88. člena zagotavlja namenska sredstva.

Predlog amandmajev smo 7.12.2017 poslali vsem poslanskim skupinam v Državnem zboru
Republike Slovenije, saj lahko le te do plenarnega zasedanja 36. redne seje parlamenta, ki se
prične v ponedeljek 11.12.2017, formalno vložijo amandmaje na predlog zakona. Pri obravnavi
zakona na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, katerega se
predstavniki policijskih sindikatov zaradi nestrinjanja s parcialnim reševanjem problematike
nismo udeležili, je več poslancev posebej poudarilo, da je državna dolžna poskrbeti za policiste,
ki tvegajo svoje življenje in zdravje za varnost ljudi in celotne skupnosti. Ravno zaradi tega od
poslanskih skupin pričakujemo ravnanje, ki je v skladu z izrečenimi besedami ter
predlagane amandmaje obeh policijskih sindikatov vložijo do poteka poslovniškega roka
(nedelje 10.12.2017) in tako dopolnjen zakon tudi potrdijo na plenarnem zasedanju, so sporočili iz Policijskega sindikata Slovenije.