Očitno požar v Zalogu ni bil nevaren?!

Očitno požar v Zalogu ni bil nevaren?!

-
27 1806

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je prejela analizne izvide 5 vzorcev krme, ki so bili odvzeti v neposredni bližini  požara  v Zalogu ( vzorci so  bili odvzeti v oddaljenosti od 50 do 650 m od mesta požara). Rezultati analiz na dioksine, dioksinom podobne poliklorirane bifenile in dioksinom nepodobne poliklorirane bifenile (vsi nastajajo pri nepopolnem gorenju plastike in lesa) so pokazali, da  so vsi vzorci skladni in varni.

Ne glede na skladnost in varnost vseh odvzetih vzorcev bo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na območju Zaloga v okviru rednega spremljanja varnosti živil v prihodnje povečala število vzorcev mleka, v katerih bo ugotavljala prisotnost dioksinov, dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov in dioksinom nepodobnih polikloriranih bifenilov.

Na podlagi navedenega se krma lahko uporablja za krmljenje živali. Izjema bi bila le tista krma, na kateri so ob spravilu  jasno vidne posledice požara (saje, pepel). Takšno  krmo naj se zavrže. Prav tako se svetuje napajanje živali iz javnega vodovoda.

Skupno poročilo pristojnih organov lahko preberete na speltni strani NIJZ, na naslovu: www.nijz.si/sl/priporocila-prebivalcem-po-pozaru-pri-novem-mestu