Odgovor MO Nm na gradnjo vrtca in uničenih igriščih

Odgovor MO Nm na gradnjo vrtca in uničenih igriščih

-
4 771
Pred začetkom novega šolskega leta smo opozorili na gradnjo novega vrtca v Bršljinu, ki naj bi bil predvidomo odprt ob začetku novega izobraževalnega vrtca in gradbišču, ki je v neposredni obstoječega vrtca in Osnovne šole Bršljin. Ob gradnji je uničenih tudi nekaj igrišč ob šoli. Vprašanja smo takrat naslovili na MO Novo mesto, zdaj so nam posredovali odgovore:
Zaradi terminskih podaljšanj pri pridobivanju gradbenega dovoljenja  tukaj je šlo predvsem za postopek na 
Ministrstvu za okolje in prostor, v katerem se ugotavlja, ali je treba za nameravani poseg izvesti presojo vplivov na okolje  smo morali izvajalcu priznati določene zamike v časovnici. Dodatno bi lahko na podaljšanje roka vplivali nekateri zapleti izvajalca s podizvajalci.  
Na gradbišču se sicer redno izvajajo strokovni gradbeni nadzor, nadzor koordinatorja varstva pri delu in nadzor s  strani občinskega uslužbenca, ki vodi projekt. V primeru nepravilnosti izvajalca opozorimo na odpravo oz. izvedbo dodatnih ukrepov (npr. ustrezna zaščita gradbišča). Če nepravilnosti ne odpravi, se o tem obvesti pristojno inšpekcijo.
V primeru zamud so na voljo različni vzvodi, npr. pogodbena kazen za zamudo in uveljavljanje bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Skupaj z izvajalcem si bomo sicer prizadevali, da bodo zamude čim krajše inbo objekt za namestitev otrok pripravljen v letošnji jeseni. Izvajalca bomo prav tako pozvali, da odpravi škodo, ki je kot posledica del nastala na igriščih ob šoli in morebitni drugi obstoječi infrastrukturi.   
Odnosi z javnostmi MONM 
  • Velik problem je da gradbišče ni ustrezno zavarovano. Mimo šole imajo izkopan jarek in NIČ zaščiteno!!!! Otroci pa vsakodnevno hodijo tam.

  • kdo čaka kuverto?

  • Blo bi dobro da se brigate za otroke mal bolj kot za polnjenje zepov in birokracijo! Otroci se stiskajo vi pa sam GLUMITE na dolgo in siroko!

  • Po moje lahko tudo starsi malo gledajo kje otroci hodijo ko jih peljete v vrtec in domov…ce ne, jih pa naucite! Tudi v vasi mladosti ni bilo povsod vse zavarovano in so vas starsi naucili kako ne pasti v jarke, a ne?!