Oškodovala upnike

Oškodovala upnike

-
0 784

Novomeški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zoper 43-letnega in 55-letnega osumljenca in gospodarsko družbo z območja Novega mesta, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja oškodovanje upnikov po 227. členu Kazenskega zakonika -1.

Med preiskavo so ugotovili, da sta osumljenca v letih 2011 in 2012, na podlagi posojilnih pogodb preusmerila denarna sredstva družbe, ki je imela blokiran transakcijski račun, kot vračila posojila na transakcijski račun druge družbe v višini preko 128.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za izplačilo neto plač delavcem, ki so bili zaposleni v družbi, ki je imela blokiran račun in je bila davčna dolžnica. S preusmeritvijo sredstev sta osumljenca onemogočila poravnavo obveznosti do države, drugih upnikov v izvršilnih postopkih in upnikov v stečajnem postopku, ki so imeli za več kot 550.000 evrov prijavljenih terjatev v stečajnem postopku.

43-letni moški je utemeljeno osumljen še več kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev po členu 196 Kazenskega zakonika-1, saj od marca 2012 do februarja 2013, zavestno ni ravnal po predpisih o plačilu
predpisanih prispevkov in davkov iz naslova izplačanih plač delavcem.

Izvedena je bila finančna preiskava in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novem mestu podana pobuda za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi.