Palačinkijada in predstavitev Dnevnega centra

Palačinkijada in predstavitev Dnevnega centra

-
0 277

Sreda bo nekaj posebnega na Osnovni šoli Dragotina Ketteja in za njihov Dnevni center. Ob 15. uri vas vabijo na peko palačink in druženje. Še pred tem pa vam bodo predstavili delo v Dnevnem centru, ki deluje tudi v okviru evropskega projekta. Gre za nekaj posebnega. Dnevni center poteka v okviru projekta z nazivom:
»Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«.

Strokovno delo na obeh šolah bo s projektom dodatno nadgrajeno. Otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami bo omogočena celostna obravnava, njihovim družinam pa strokovna podpora, ki jo potrebujejo.
Osnovne naloge strokovnega centra so:
●specialno-pedagoška diagnostika,
●svetovanje in strokovna podpora,
●izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov in opreme in
●razvoj strokovnega dela.

V skladu s prednostno osjo »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti« in specifičnim ciljem »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« je »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« 1. aprila 2017 začel s svojimi aktivnostmi. Projekt bo trajal do 30. septembra 2020. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.

PREDSTAVITEV DNEVNEGA CENTRA:
V Dnevnem centru se izvaja popoldanski program s strokovno podporo mladostnikom
s posebnimi potrebami. Vodja dnevnega centra je Nataša Jakše, profesorica
defektologije.
Program se izvaja štirikrat tedensko:
●Ponedeljek : 11.30 – 14.30/ 14.35- 16.50
●Torek, sreda, četrtek: 14.35 – 16.50
Dnevni center bo za srednješolce izvajal dodatno, celostno strokovno podporo za
svoje uspešno šolanje. Vključeni bodo tudi učenci 8. in 9. razreda rednega in

‘S 1. aprilom 2017 smo pričeli z našim delovanjem. V mesecu aprilu, smo tematski sklop
poimenovali »Uvodne dejavnosti«. Velik poudarek smo namenili našemu medsebojnemu
spoznavanju. Preko različnih socialnih iger smo se med seboj povezali in si »tiho«
razdelili vloge med seboj in začutili, da smo zelo povezani med seboj. Učili smo se
partnerskega učenja, v katerem je učitelj zgolj animator in usmerjevalec. Učili smo se
poiskati učno pomoč in jo ponuditi. Veliko smo se tudi pogovarjali in uživali v socialnih
igrah,’ je povedala Nataša Jakše, prof.def., vodja Dnevnega centra.