Po prvenstvu je Igor na Dobu

Po prvenstvu je Igor na Dobu

-
0 255

Igor Bavčar je v ponedeljek v večernih urah začel prestajati petletno kazen zaporu na Dobu. Obsojeni bo najprej nameščen v sprejemni oddelek, kjer se med drugim spoznava njegovo osebnost, zdravstveno stanje, delovne in učne sposobnosti. Bavčar, obsojen pranja denarja v zadevi Istrabenz, bi v zapor moral že 20. julija, a je takrat vložil prošnjo za odlog začetka prestajanja kazni.

Bavčar, ki je po prvi obsodilni sodbi, ki je bila nato razveljavljena, odhod v zapor prelagal zaradi zdravstvenih razlogov, se je letošnje poletje skliceval na druge določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, vendar ne okrožno ne višje sodišče nista sledili njegovemu predlogu.

Okrožno sodišče je sicer septembra lani Bavčarja ter brata Sušinski znova obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, Bavčar pa je bil oproščen obtožb napeljevanja k zlorabi položaja. Bavčarju je sodišče zato izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo pa na dve leti. Vsi trije so se pritožili na višje sodišče, vendar je to potrdilo sodbe.

Bavčar mora sicer po pravnomočni sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča vrniti tudi nekaj več kot 21 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi, ki jo je pridobil pri veriženju delnic Istrabenza iz leta 2007. (STA)