Po volitvah v Revozu po znanih manirah

Po volitvah v Revozu po znanih manirah

-
1 1094

Poročali smo, da so v našem dolenjskem avtomobilskem gigantu, podjetju Revoz, minuli konec konec meseca delavci imeli volitve svojih predstavnikov v Svet delavcev in sicer na podlagi zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Ta zakon določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, določa pravice zaposlenih do pobud, do obveščenosti, pravico dajanja mnenj in predlogov, do posvetovanj z delodajalcem, nenazadnje določa pravico soodločanja s pravico zadržanja odločitev delodajalca.

Sporočili so nam, da se po volitvah ni nič spremenilo oz. vse ostaja v znanih okvirih, z enakimi manirami. SDR (Sindikat Delavcev Revoz) še naprej obvladuje vse procese in je imel izvoljene vse svoje kandidate.