Po Žabjaku odgovor MO Nm za ostala naselja

Po Žabjaku odgovor MO Nm za ostala naselja

-
14 1365

Pred dnevi smo poročali, da sta Razvojni svet razvojne regije Jugovzhodne Slovenije, ki mu predseduje novomeški župan Gregor Macedoni, in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala dogovor o razvoju regije Jugovzhodne Slovenije, kjer med drugim tudi projekt prostorske – komunalne ureditve Žabjaka. Projekt bo stala 3.6 mio evrov. Prav slednje je zmotilo prebivalce zaselkov, ki so v neposredni bližini omenjenega naselja, saj si tudi oni želijo ureditev nekaterih nujnih, komunalnih ureditev. Vprašanje smo takrat naslovili tudi na Mestno občino Novo mesto, danes so nam posredovali odgovor (spodaj).

Pristojnim na občino smo posredovali tudi pismo bralca:

Pred nekaj meseci sem županu in njegovi ekipi poslal pismo za komunalno ureditev na G. Kamencah, Hudo in Daljnji Vrh. Omenil sem kanalizacijo (1 km od voda na D. Kamencah), razsvetljavo vsaj na ekoloških otokih (smetnjakih) in pa razvoj telekomunikacij (nimamo možnosti za internet kaj šele za kako TV). Po treh mesecih sem dobil odgovor, da naši kraji trenutno niso predvideni za nobeno investicijo, da pa so nas dali v planiranje po letu 2020. Planiranje? Torej, pozabimo na ta mandat, ker se z nami ne da nikomur ukvarjati. Tako se je že kar nekaj županov zamenjalo in se jih očitno še bo. Nič nimam proti sosedom, vsakomur privoščim kar mu gre. Nikakor pa ne morem mimo tega, da za nas ni sredstev,  medtem ko se denar meče v Glavni trg in granitne kocke ter v ureditev naselja, ki pa je v bistvu črna gradnja na tuji zemlji. In za to se najde denar, za tiste, ki pa smo vse naredili legalno in na svoji zemlji ter plačali s svojim denarjem, pa ni možnosti narediti NIČ. Dobri smo samo za plačevanje davkov in takrat, ko zbirajo glas podpore. Očitno je, da je MO Novo mesto Žabjak sprejela pod svoje okrilje. Mi pa bomo verjetno morali oditi k občini Mirna Peč kjer imajo več posluha za ‘nepomembne.’

In odgovor občine:

Država je kot soodgovorna za nelegalne gradnje, ki se nahajajo pretežno na njenih zemljiščih,  po številnih  prizadevanjih občine po več desetletjih prvič izkazala resno pripravljenost za usklajeno reševanje urejanja  največjega nelegalnega romskega naselja Žabjak Brezje. S predstavniki Krajevne skupnosti Bučna vas, Regijske  civilne iniciative za reševanje romske problematike in predstavniki romske skupnosti smo se že v letu 2013  poenotili, da romskega naselja Žabjak Brezje realno ni mogoče preseliti, da pa je stanje nevzdržno in terja  urejanje naselja. Prostorsko urejanje ne pomeni legalizacije naselja v sedanji obliki, ampak ureditev na 
lokaciji sedanjega v omejenem obsegu, kar bo preprečilo nadaljnje širjenje. Enako videnje ureditve naselja je civilnainiciativa javno predstavila že pred leti in je povzeto v izhodiščih sedanjega postopka prostorskega načrtovanja. S  prostorsko in komunalno ureditvijo naselja bo podana možnost oskrbe in priključitve, kar pomeni, da bo priklop na  infrastrukturo omogočen pod enakimi pogoji kot veljajo za vse prebivalce. Občina bo ob tem vztrajala, da bodo  ukrepi urejanja romskega naselja vzporedni tudi ukrepom izboljšanja razmer (ureditve javne razsvetljave in varnosti v cestnem prometu) v okoliških naseljih Potočna vas, Dolenje Kamence in Muhaber, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.