Pojasnila glede cenejšega parkiranja v času obnove

Pojasnila glede cenejšega parkiranja v času obnove

-
2 1410

V starem delu Novega mestu je delna zapora Glavnega trga, s tem pa imate možnost 2-urnega brezplačnega parkiranja. Vendar nas je bralec opozoril, da ob poslanem sms-u za brezplačno parkiranje res dobiš dve uri brezplačno, a naj bi ti ob tem zaračunali še dve uri. Tako da imate lahko vozilo parkirano na parkirišču 4 ure.

Vendar pa navedba ne drži, je pojasnil komentator pod člankom. Zapisal je, da uporabnik pošlje cono NM4 ali NM5 in registrsko številko ter prejme obvestilo, da je aktivirali brezplačno obdobje za 120 min. Zaračuna se uporabniku šele, če podaljša parkiranje po 120 min brezplačnem obdobju. To naredi tako, da pošlje DA in število ur.

 

Tudi z MO NM so nam posredovali pojasnila in način, kako lahko plačate parkirnino.

Navedbe bralca portala glede plačila parkirnine s SMS sporočilom ne držijo. Sistem brezplačnega parkiranja deluje tako, kot je zamišljeno. Uporabnik, ki naj bi mu sistem samodejno zaračunal 2 uri, ni ravnal v skladu z navodili, pojasnjujejo na občini.
 
Kako poteka postopek plačila prek SMS sporočila 
Na prometnem znaku ali bližnjem parkomatu preverite, kateri coni pripada parkirišče. Na 
območjih, kjer je do sedaj veljal režim NM1, velja do nadaljnjega režim NM4 (prvi dve uri 
brezplačni, nato 0,80 EUR/h), na parkiriščih, kjer je do sedaj veljal režim NM2, velja do 
nadaljnjega režim NM5 (prvi dve uri brezplačni, nato 0,50 EUR/h).  
 
Parkirišče              
Prej              
Sedaj vpišete           
Prešernov trg 
NM1 
NM4 
Florijanov trg 
NM1 
NM4 
Kapiteljska ulica  pod kapitljem    
NM1 
NM4 
Pugljeva ulica 
NM1 
NM4 
Jenkova ulica 
NM1 
NM4 
Dilančeva ulica 
NM1 
NM4 
Muzejska ulica 
NM1 
NM4 
Trdinova ulica (dostopno po prenovi) 
NM2 
NM5 
Kandijska cesta 
NM2 
NM5 
 
Na številko 4333 pošljete SMS, ki ga sestavljata oznaka cone parkiranja in registrska številka  
vozila. Primer: če v coni NM4 parkirate vozilo z registrsko številko NM XY 123, na številko 4333 
pošljete SMS z vsebino NM4 NMXY123 (lahko tudi z malimi tiskanimi črkami). S tem se takoj 
aktivirata dve brezplačni uri. Pred iztekom brezplačnega parkiranja je parkirnino proti plačilu 
možno tudi podaljšati (na prejeti sms pošljete odgovor DA in število ur parkiranja  npr. za 1 uro 
DA 1). Parkirni listek ni potreben, redar podatke o parkirnini preveri preko spleta. V primeru 
spora redarju pokažete SMS sporočilo. SMS sporočila so brezplačna.  
 
Za uporabnike, ki parkirnino plačajo na parkomatu, pravilo dveh brezplačnih ur ne velja.  
 
V kolikor želi kdo od uporabnikov mestnega jedra koristiti brezplačno ugodnost parkiranja in ne 
pozna postopka, mu lahko z navodili za uporabo bodisi SMS možnosti bodisi aplikacije, 
pomagamo tudi osebno, v poslovnem času na rotovžu na Glavnem trgu 7, prek e-naslova Pojasnila glede cenejšega parkiranja v času obnove
prenova@novomesto.si Pojasnila glede cenejšega parkiranja v času obnove ali tel. št. 051 633 030.