Policija zaposluje, prijava do 31. marca

Policija zaposluje, prijava do 31. marca

-
1 240

Policija zaposluje in k sodelovanju vabi vse zainteresirane kandidate za policiste za sklenitev delovnega razmerja za določen čas ter vpis na izobraževanje v višješolski študijski program Policist.

Zainteresirani kandidati naj pošljejo vlogo za zaposlitev ter ostale izpolnjene obrazce najkasneje do 31. marca 2016, in sicer na način, kot je naveden v javni objavi. 

Kandidati, ki do konca razpisnega roka ne bodo izpolnili pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe (V. stopnja izobrazbe) ali vozniškega izpita B-kategorije, imajo možnost, da dokazilo o izpolnjevanju pogoja pošljejo naknadno, najkasneje do 22. julija 2016.

Kandidati, ki bodo uvrščeni v izbirni postopek, bodo opravljali:

preizkus telesnih zmogljivosti,
psihološki pregled,
razgovor z izbirno komisijo in
zdravniški pregled.

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi v Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli, za določen čas, za čas trajanja izobraževalnega procesa od 1. oktobra 2016. Po uspešno zaključenem izobraževanju bo s kandidati predvidoma sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer predvidoma na območju PU Koper, PU Kranj, PU Ljubljana, PU Nova Gorica in PU Novo mesto.