Policisti bodo še zaostrili stavko

Policisti bodo še zaostrili stavko

-
1 108

Stavka in aktivnosti povezane s policijsko stavko bodo vse ostrejše. Če si Vlada lahko dovoli kršenje pogodb in sporazumov, potem je prav, da si zgledujoč na razumevanje in pravno državo te Vlade to pravico vzamemo tudi policisti in ne nazadnje tudi vsi državljani, so v sporočilu zapisali policisti. Več v nadaljevanju:

Obveščamo vas, da smo predstavniki policijskih sindikatov na pogajanjih dne 9.2.2016 prejeli približevalni predlog. Po več urnih pogajanjih smo predstavniki policijskih sindikatov Vladni pogajalski skupini podali nov proti-predlog, ki pa ga je Vlada na seji dne 11.2.2016 enostransko in brez kakršne koli vsebinske utemeljitve zavrnila. Vladna pogajalska skupina je predstavnike sindikatov seznanila, da ni uspela zagotoviti dodatnih sredstev za reševanje stavkovnih zahtev. Vladna pogajalska skupina tako nima mandata za nadaljevanje pogajanj s tem pa je ustavljen pogajalski proces in popolnoma blokirana stavkovna pogajanja. 

V Policijskem stavkovnem odboru ocenjujemo, da Vlada ne teži k izpolnitvi zavez iz naslova podpisanih sporazumov, temveč skuša z zavlačevanjem pogajanj svoje obveznosti preložiti in znižati. Kljub napovedim predsednika Vlade, pogajalski proces ni stekel intenzivno v smeri reševanja stavkovnih zahtev. Vlada je intenzivnost očitno razumela kot ultimativnost, saj je za reševanje zapadlih zavez ultimativno ponudila manj kot 7 mil EUR, ki ne zadoščajo za celovito in sistemsko pravično reševanje stavkovnih zahtev. 

Policijski stavkovni odbor ocenjuje, da so dosedanja pogajanja v manjši meri sicer zbližala strani, a je zadnjo blokado pogajanj s strani Vlade ocenil kot povsem nerazumno in kot takšno korak nazaj k iskanju rešitev za izvršitev obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov. Sindikalna stran je ves čas podajala sistemsko dodelane in pravične predloge za rešitev stavkovnih zahtev, ki bi korektno obravnaval zaposlene v policiji.
Sprejetje Vladnih stališč, glede na obveznosti, ki jih ima do policistov, bi pomenilo legalizacijo oderuštva na kar ne bomo pristali!

Policijski stavkovni odbor poziva Vlado, da poda svoj novi proti predlog in se pošteno pogaja, do sklenitve sporazuma. Ponovno poziva predsednika Vlade R. Slovenije, Dr. Mira Cerarja, da se osebno udeleži pogajanj in neposredno prevzame svoj del odgovornosti za iskanje ustreznih in pravičnih rešitev. 

V primeru neodzivnosti Vlade in predsednika Vlade Dr. Mira Cerarja, bomo ponovno pričeli z zaostrovanjem stavkovnih in drugih aktivnosti. Na določenih področjih policijskega dela bomo pričeli s togim in doslednim izvajanjem zakonodaje, ki je v Republiki Sloveniji preobširna in zbirokratizirana ter (pre)mnogokrat

eživljenjska do državljanov. Glede na to, da takšno zakonodajo praviloma pripravljajo tisti, ki si na račun birokracije ohranjajo svoja udobna delovna mesta in odlične plače, sprejemajo pa politiki, ki bolj kot na ljudi in pravno državo, gledajo na lasten interes in željo po oblasti, pa vse to niti ne preseneča.