Policisti opozarjajo na prihajajoče nemogoče razmere

Policisti opozarjajo na prihajajoče nemogoče razmere

-
0 627

Kot je znano bodo 7. aprila na mejah spet poostrili nadzor. Glede na kadrovsko in tehnično podhranjenost mejnih prehodov bo nova bruseljska direktiva, ki zahteva pregled vseh potnikov na schengenski meji, policiste postavila v nemogoč položaj, opozarja policijski sindikat.

Sporočilo PPS:
V Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo se seznanili z Uredbo (EU)
2017/458 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: Uredba), ki po novem določa
sistematično preverjanje vseh potnikov (brez izjem) na zunanjih Schengenskih mejah, o čemer je
v zadnjih dneh poročalo več slovenskih medijev.

V PSS ocenjujemo, da bo glede na kadrovsko podhranjenost, nezadostno tehnično in varnostno
opremljenost mejnih prehodov in cest, opravljanje nalog policistov na podlagi Uredbe izjemno
oteženo, na kar smo takoj po sprejemu omejenega akta, že opozorili delodajalca. Zaradi izvajanja
nalog na podlagi Uredbe je namreč zagotovo pričakovati:
– zelo dolge čakalne dobe za prestop meje,
– bistveno povišana varnostna tveganja tako za državljane kot tudi policiste, ki bodo
izvajali mejno kontrolo,
– neposredno in posredno gospodarsko škodo, še zlasti na področju prometa in turizma,
– onemogočeno nemoteno, hitro prehajanje državne meje dnevnim migrantom in lokalnim
prebivalcem itd.
Še zlasti smo v PSS ogorčeni nad izjavami predstavnikov Vlade RS v medijih, ki zagotavljajo, da
bo promet preko mejnih prehodov potekal nemoteno in navedbami v medijih, da Vlada v
postopku sprejemanja Uredbe, glede na omenjene kadrovske in tehnične težave, ni zaprosila za
izjemo.
Očitno uradniki v Bruslju in v Vladi RS niso seznanjeni z realnim stanjem ali pa so spregledali, da
je kadrovska zasedenost, glede na zahtevano Schengensko sistemizacijo še pred sprejetjem
predmetne Uredbe, pod 70%, kar pomeni, da naši policisti že sedaj opravijo bistveno več dela iz
tega naslova. Kot omenjeno pa večina mejnih prehodov za obmejni promet niti nima ustrezne
tehnične in materialne opreme, ki bi policistom omogočala varno in učinkovito izvajanje nalog v
skladu z novo Uredbo. Ob vzpostavitvi mejnih prehodov za obmejni promet so bili slednji
namreč namenjeni zgolj potrebam prehajanja državne meje obmejnim prebivalcem sosednjih
držav.
Za nemoteno izvajanje nalog na podlagi nove Uredbe, ki dodatno povečuje zahtevnost in obseg
nalog policistov bi, po naši oceni, na mejnih prehodih potrebovali vsaj 60% več policistov,
potrebna bi bila postavitev kabin za izvajanje mejne kontrole na vseh mejnih prehodih, nujno bi
bilo potrebno razširiti in urediti dovozne in interventne poti, prav tako pa bi bila potrebna
vzpostavitev novih, dodatnih telekomunikacijskih linij kot tudi ustrezne varnostne opreme.

Policisti žal nismo v položaju, da bi lahko odklonili izvajanje zavezujočih mednarodnih aktov,
zato bomo primorani Uredbo dosledno izvajati, saj bomo sicer disciplinsko in odškodninsko
odgovorni. Ne glede na visoka pričakovanja Vlade RS, ki so po naši oceni nerealna, pa bomo v
PSS dosledno ščitili svoje članice in člane ter od delodajalca zahtevali, da dosledno spoštuje vse
pravice iz delovnega razmerja in dosledno zagotavlja ustrezne ter varne delovne pogoje.
Državljanom Republike Slovenije, drugim državljanom EU kot vsem ostalim potnikom, ki
bodo v naslednjih dneh in mesecih prehajali zunanjo Schengensko mejo zato sporočamo,
da smo slovenski policisti tudi sami žrtve birokratskih ovir, zato ne moremo, nočemo in
ne bomo sprejeli krivde za daljše čakalne dobe in druge, s tem povezane nevšečnosti.
Vsem potnikom zato svetujemo, da se v primeru kakršnih koli težav obrnejo neposredno na
Vlado Republike Slovenije in Evropsko komisijo.
S spoštovanjem, predsednik Radivoj Uroševič