Položili bodo kocke

Položili bodo kocke

-
0 391

Izvajalec del na priključku Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto bo v začetku naslednjega tedna začel polagati kocke in zaključni sloj asfalta, zato bo na tem območju prišlo do spremembe prometnega režima.

Predviden je krožni, enosmerni potek prometa z uvozom med banko NLB in Zavarovalnico Sava ter izvozom med OŠ Center in Zavarovalnico Sava desno na Seidlovo cesto.

Dostop na Kettejev drevored bo do zaključka polaganja kock onemogočen, dostop do objektov
višje ob Kettejevem drevoredu pa bo možen prek Koštialove ulice in Mestnih njiv.